Определение №60326/28.07.2021 по дело №1718/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  O П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60326

  София, 28.07.2021 година

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, състав на второ отделение на гражданска колегия, в закрито съдебно заседание на седми юни две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

  ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

  ГЕРГАНА НИКОВА

  при участието на секретар

  изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА

  гр.дело № 1718 /2021 година и за да се произнесе, взе предвид:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано по касационната жалба вх. № 581/ 15.03.2021 година на А. Х. Ч. , заявена чрез адв. Б. М. – АК С. срещу въззивно Решение № 26 от 10.02.2021 година по В. гр. д.№ 522/2020 година на ОС- Смолян, постановено в производство по чл.14, ал.4 ЗСПЗЗ.

  С посоченото решение, окръжният съд в правомощията си на въззивна инстанция по чл. 258 и сл. ГПК е потвърдил Решение № 10142 от 12.10.2020 по гр.д. № 49 / 2019 година на РС-Мадан, с което са отхвърлени като неоснователен исковете на А. Х. Ч. срещу Ж. А. Ф. и И. А. В. да се признае за установено, че преди образуването а ТКЗС в гр.Мадан, бащата на ищеца Х. Ф. Ч. е бил собственик по наследство на земеделски имот в землището на [населено място], м.“Г. „ с площ от около 8 ара при съседи: Ф. Ш. Ч. , пътека , дере, река М. река, част от който имот е идентичен с ПИ с идентификатор *** по КККР на [населено място] от 2010 год., с площ от 275 кв.м., представляващ УПИ *- за обществено обслужване в кв. 100 от ПУП на [населено място] от 2013 год.

  С касационната жалба се поддържат доводи за незаконосъобразност на обжалваното въззивно решение, поради неправилно приложен материален закон, допуснати съществени нарушение на процесуалния закон при определяне и изготвяне доклада по делото, дадени неправилни указания и относно предмета на спора и доказателствената тежест.

  С изложението към касационната жалба се поддържа искане за допускане на касационното обжалване в приложното поле на чл. 280, ал.1 т. 1 ГПК по въпросите :

  Допустимо ли е да бъде отхвърлен иск по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ поради недоказване правото на собственост на ищците в хипотези, когато същото е заявено за възстановяване в административно производство с опис-декларация на различни наследодатели и възстановения на наследодателя на ответниците имот не е идентичен с притежавания от него към момента на колективизацията на земеделската земя , и кои доказателства подлежат на доказване в подобна хипотеза ? , с довод , че произнесеното от въззивния съд решение противоречи на практиката на ВКС- Решение № 18 от 19.02.2016 година по гр.д. 4592/2015 год. на ВКС, II г.о.,

  В срока по чл. 287, ал.1 ГПК не е постъпил отговор от ответниците по касация Ж. А. Ф. и И. А. В..

  Върховният касационен съд, състав на второ отделение на гражданската колегия като прецени наведените доводи с касационната жалба и закона , намира :

  Касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК , насочена е срещу обжалваем съдебен акт - въззивно решение, произнесено по вещен иска, поради което и се явява процесуално допустима.

  След преценка на релевираните основания за допускане на касационното обжалване, настоящият състав на касационния съд намира, че не са налице предпоставките на закона за допускане на касационното обжалване.

  Искането да се допусне касационното обжалване се поддържа в приложното поле на чл. 280, ал. 1 т. 1 ГПК. Съгласно дадените задължителни разяснения по прилагане на разпоредбата с т. 2 на ТР № 1/2009 год. на ОСГТК на ВКС, касационният съд следва да извърши селекция съгласно критерия „противоречиво разрешаване“ на база съпоставка на разрешението на конкретен материално или процесуално правен въпрос, съответно дадено с обжалваното въззивно решение и това, което е представено от касатора като съдебна практика на ВКС/ВС.

  Съгласно задължителните разяснения на ТР № 1/2009 год. на ОСГТК на ВКС (т.1)

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари