Определение №60325/28.07.2021 по дело №1344/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  O П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60325

  София, 28.07.2021 година

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, състав на второ отделение на гражданска колегия, в закрито съдебно заседание на тридесет и първи май две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

  ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

  ГЕРГАНА НИКОВА

  при участието на секретар

  изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА

  гр.дело № 1344 /2021 година и за да се произнесе, взе предвид:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано по касационната жалба вх. № 260749/05.02.2021 година на Ф. И. Ш. от [населено място], заявена чрез процесуалния представител адв. Н. М. АК Я. срещу въззивно Решение № 333 от 25.11.2020 година по В.гр.д. № 514/2020 година на ОС - Ямбол, в производство по чл. 108 ЗС.

  С касационната жалба се навеждат доводи за неправилност на обжалваното решение, резултат на нарушение на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост, основания за отмяна по чл. 281, т. 3 ГПК. Наведените доводи касаят преценката на доказателствата по делото по повод приетото за неоснователно възражение за придобивна давност на Ф. Ш..

  Искането да се допусне касационно обжалване в приложното поле на чл. 280, ал. 1 т. 3 ГПК по въпросите: Какво е приложението на разпоредбата на чл. 121, ал. 3 ГПК (отм.) респ. на чл. 226, ал. 3 ГПК, и конкретно дали при висящ процес по иск с правно основание чл. 108 ЗС, тече придобивна давност за трето лице - приобретател на спорния недвижим имот, което лице се позовава на добросъвестно владение по силата на придобивна сделка с ответника, срещу когото е уважен иска за собственост и прекъсва ли се срокът на придобивната давност на основание чл. 116 б,“б“ ЗЗД с иска по чл. 108 ЗС, предявен от собственика срещу държателя на имота?

  Искането за допускане на касационното обжалване се поддържа и на основание чл. 280, ал. 2, предл. 3 ГПК, поради очевидна неправилност на въззивното решение.

  В отговора на ответника по касация С. С. чрез адв. Г. М. АК С., в срока по чл. 287 , ал. 1 ГПК оспорва както наличие на предпоставките на закона за допускане на касационното обжалване, така и доводите за незаконосъобразност на обжалвания съдебен акт. Претендират се разноски за производството в размер на 2500 лв.

  Върховният касационен съд, състав на второ отделение на гражданската колегия като прецени доводите на страните относно селекцията за допускане на касационното обжалване и възражения срещу това, и като съобрази ограниченията на чл. 280, ал. 3 ГПК, намира :

  Касационната жалба е подадена в срок, обжалва се решение на въззивния съд произнесено по искове за собственост, поради което касационната жалба се явява процесуално допустима.

  След преценка на релевираните основания за допускане на касационното обжалване, настоящият състав на касационния съд намира, че не са налице предпоставките на закона за допускане на касационното обжалване .

  Съдебното исково производство е образувано по иска на Ф. Ш. срещу С. П. С. на основание чл. 108 ЗС и искане да се признае за установено, че е собственик на следния недвижим имот : първоначално на терен от 1085 кв.м. (впоследствие изменено искане за признаване собствеността на 8/10 ид.ч от терена) находящи се на източната страна на имот с № *** (/стар идентификатор № ***, номер по предходен план *), находящ се в [населено място], м. С. б.“,, ведно с изградените постройки от 9 кв.м и 7 кв.м., придобито на основание придобивна давност и Договор за покупко-продажба по НА № 7/2008 година от 13.05. 2008 година.

  С Решение № 260021/26.08.2020 год. по гр.д.№ 3758/2019 год. на РС Ямбол е отхвърлен иска на Ф. И. Ш. против С. П. С. иск с правно основание чл. 108 ЗС

  С обжалваното въззивно решение, окръжният съд в правомощията си на въззивна инстанция по чл. 258 и сл ГПК е потвърдил Решение № 260021/26.08.2020 г., постановено по гр.д.№ 3758/2019 г.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари