Определение №60324/16.07.2021 по дело №1202/2021


Класификация


Анотация

Въпрос
Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 60324

София, 16.07.2021 г.

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

ЧЛЕНОВЕ: БОНКА ДЕЧЕВА

ВАНЯ АТАНАСОВА

разгледа докладваното от съдията Д. Ценева гр.д. № 1202/2021 г. по описа на ВКС, І г.о. и за да се произнесе, взе предвид :

Производството е по чл. 288 ГПк.

Образувано е по касационна жалба, подадена от адв. К. К. като пълномощник на М. Т. В., срещу въззивно решение № 260109 от 04.12.2020 г. по в.гр.д. № 395/2020 г. на Софийски окръжен съд. В касационната жалба са изложени оплаквания за допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост. Жалбоподателят поддържа, че въззивният съд превратно е интерпретирал показанията на разпитаните по делото свидетели, поради което е направил необоснован извод, че той не е живял на таванския етаж, както и че същият не е имал капандури още от построяването си. Счита, че след като жилището на ищците има придадени 2 бр. складови помещения в гаражния етаж, е допустимо складовото помещение в таванския етаж да бъде придобито по давност от него.

Сочи, че са налице предпоставките на чл. 280, ал.1, т.1 ГПК за допускане на въззивното решение до касационно обжалване поради противоречието му с ТР № 3 от 28.06.2017 г. по т.д. № 3/2014 г. на ОСГК на ВКС и решение № 26 от 23.02.2017 г. по гр.д. № 3024/2016 г. на І г.о. на ВКС. Позовава се и на основанието за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал.2, изр. трето ГПК-очевидна неправилност.

В писмен отговор на касационната жалба ответниците по касация Г. В. Т. и М. И. Т. изразяват становище, че не са налице сочените от жалбоподателя основания за допускане на касационно обжалване.

Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:

С обжалваното въззивно решение е потвърдено решение № 84 от 27.04.2020 г. по гр.д. № 673/2019 г. на Районен съд-Ботевград, с което по иск с правно основание чл. 108 ЗС е признато за установено по отношение на М. Т. В., че Г. В. Т. и М. И. Т. са собственици на основание договор за покупко-продажба на недвижим имот, сключен с нотариален акт № .... г. на нотариус с рег. № 408 по РНК, на 1/2 ид. част от таванско помещение на двуетажната масивна жилищна сграда, представляваща сграда № 1, построена в поземлен имот с идентификатор .... по КККР на [населено място], и ответникът е осъден да им предаде владението върху този имот.

По делото е установено и не е било спорно между страните, че през 1972 г. В. Л. В. и Р. С. Н. закупили при равни права празно дворно място, съставляващо парцел .... в кв. .... по плана на [населено място]. През същата година двете си учредили взаимно право на строеж, по силата на което Р. Н. да построи първия етаж от жилищната сграда, който ще се обслужва с общ стълбищен вход, който започва от избените помещения до тавана, гараж № 1, склад № 3 и мазе № 5, което избено помещение ще се обслужва с общ вход на жилищната сграда, и половината от таванското помещение, а В. Л. В. да построи втория етаж от жилищната сграда съгласно одобрения архитектурен план, който етаж ще се обслужва с общ вход–стълбище, започващо от избите до тавана. Страните по договора се съгласили, че общите части /стените и подовете, с които е изградено жилището, покривната конструкция и покрива, както входа и общото стълбище, водната и електрическа инсталация, канализация и всичко, което е предназначено за ползване на жилището/се притежават от собствениците по равно.

Жалбоподателят М. В., ответник по предявения иск по чл. 108 ЗС, черпи права от В. В.. През 2001 г. той и Т. А. В. продали на П. Х. 1/2 ид. ч. дворното място,

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари