Определение №60323/27.07.2021 по дело №3752/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60323

  Гр. София, 27.07.2021 г.

  Върховният касационен съд, Гражданска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на осми февруари две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

  ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

  ГЕРГАНА НИКОВА

  като разгледа докладваното от съдия Гергана Никова гр. дело № 3752 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Делото е образувано по касационна жалба с вх.№ 260 714 от 23.09.2020 г., подадена от Г. С. В. и К. С. В. чрез адвокат Е. М. от САК против въззивно Решение № 261 от 07.08.2020 г. на Софийски окръжен съд, г.о., І възз.с-в, постановено по в.гр.д. № 213/2019 г.

  Жалбата, като подадена в срока по чл. 283 ГПК, от легитимирани страни, отговаряща на изискванията по чл. 284, ал. 1 и ал. 2 ГПК, придружена от изложение по чл. 284, ал. 3 ГПК и насочена срещу решение, подлежащо на касационно обжалване, е процесуално допустима.

  Ответникът по касация Н. Г. Г., чрез адвокат П. Ш. от АК – Т., е депозирал отговор, като счита, че не са налице основания за допускане на обжалването. Претендира разноски.

  По наличието на основания за допускане на касационното обжалване, Върховният касационен съд, състав на Второ г.о., намира следното:

  С обжалваното решение е отменено Решение № 9 от 18.01.2019 г. по гр.д.№ 762/2017 г. по описа на Районен съд – гр. Своге и вместо това е постановено, че се отхвърля предявения от Г. С. В. и К. С. В. против Н. Г. Г. иск с правно основание чл. 108 ЗС за признаване за установено по отношение на ответника, че ищците са собственици на основание законово наследствено правоприемство от С. Г. В. на част от имот ***, находящ се в землището на [населено място], м. „Б.”, [община], с площ на процесната част 169 кв.м., която част е изобразена графично с червен щрих и е заключена в контура 1-2-3-4-1 върху комбинирана скица - приложение № 1 към заключението на съдебно-техническата експертиза на вещото лице Г. Г. от 14.05.2019 г. (приподписана от съдебния състав и неразделна част от решението), и за осъждане на ответника да им предаде владението на тази част.

  Въззивният съд е приел за установено, че ищците (сега – касатори) са наследници по закон на С. Г. В.. Сестра на последния е Б. Г. И.. С н.а.№ 75/1978 г. С. В. е признат за собственик на основание давностно владение върху дворно място, извън регулационния план, находящо се в землището на [населено място], м. „Б.”, състоящо се от 1 200 кв.м., заедно с построената в същото място къща на площ от 16 кв.м., при граници: Н. Г., Г. Л., шосе С. – М. и В. С. С.. С н.а.№ 150/1992 г. С. В. е признат за собственик на основание давностно владение върху селскостопански имот в [населено място], целият от 4 180 кв.м., находящ се извън строителните граници на населеното място, м. „Б.”, заедно с построената в същото място през 1975 г. паянтова едноетажна сграда на площ от 16 кв.м., при граници на имота: шосе С. – М., дере, Л. и Е. Г., Ю. Б. М., Г. Л., Б. Г.. С н.а.№ 151/1992 г. сестрата на С. В. - Б. Г. И., която е праводател на ответника Н. Г. Г., е призната за собственик на основание давностно владение върху два имота, вторият от които е селскостопански имот в [населено място], целият от 980 кв.м., находящ се извън строителните граници на населеното място, м. „Б.”, при граници на имота: С. Г., шосе С. – М., Н. И., Н. Г., Г. Л..

  През 1998 г., с н.а.№ 43/1998 г., С. Г. В. и съпругата му М. Б. В. продали на М. Х. Б. дворно място с площ от 1 090 кв.м., находящо се в землището на [населено място], м. „Б.”, попадащо извън строителните граници на населеното място, м. „Б.”, заедно

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари