Определение №60322/15.07.2021 по дело №1825/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  7

  7

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60322

  София,15.07.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и пети май две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: ДИЯНА ЦЕНЕВА

  Членове: БОНКА ДЕЧЕВА

  ВАНЯ АТАНАСОВА

  като разгледа докладваното от съдията Атанасова гр.дело № 1825 по описа за 2021 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 и сл. ГПК.

  Образувано е по касационна жалба, подадена от М. Ж. Т. и Т. Ж. Т., чрез пълномощника им адв. А. П. А., срещу решение № 334 от 17. 02. 2021 г. по в. гр. д. № 3307/2020 г. на ОС – Варна, ГО, 3 с-в, в частта с която е потвърдено решение № 260021 от 28. 09. 2020 г. по гр. д. № 1149/2019 г. на РС – Провадия, в частта, с която е отхвърлен предявеният от М. Ж. Т. и Т. Ж. Т. против Л. Х. С. и Л. А. С. иск с правно основание чл. 108 ЗС, за установяване на собствеността и предаване владението върху реална част от 255 кв.м. от УПИ ...., в кв. ... по КРП на [населено място] дол от 1927 г., целият с площ от 2270 кв.м., която реална част е изобразена със зелен контур на комбинирана скица към заключението на вещото лице инж. Ш. Х., подписана от съдебния състав и приобщена като неразделна част от въззивното решение.

  Излагат се съображения за неправилност на решението, поради необоснованост на фактическите изводи и поради постановяването му в нарушение на чл. 59 ЗТСУ /отм./ и чл. 200, вр. чл. чл. 19, 17, 15 ЗУТ. Сочат се основания по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК за допускане до касационно обжалване на въззивното решение по материалноправни въпроси, свързани с приложението на чл. 59 ЗТСУ /отм./ и чл. 200 ЗУТ /отм./, както и процесуалноправен въпрос, свързан с приложението на чл. 266, ал. 3 ГПК.

  Ответниците по касационната жалба Л. Х. С. и Л. А. С., чрез адв. И. К. В., изразяват становище за липса на основания по чл. 280 ГПК за допускане до касационно обжалване на въззивното решение в атакуваната част, правилност на същото и неоснователност на касационната жалба.

  Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение, за да се произнесе, съобрази следното:

  За да достигне до извод за неоснователност на иска по чл. 108 ЗС и потвърди първоинстанционното решение, въззивният съд е приел за установено, въз основа на заключението на съдебно-техническата експертиза, че за [населено място] дол има действащ кадастрален и регулационен план от 1927 г. – дворищната регулация е одобрена със заповед № 1573/18. 06. 1927 г., а уличната регулация е одобрена със заповед № 232/11. 06. 1927 г. По този план за имот пл. № ... са били отредени парцел ..., в кв. ..., с площ от 2270 кв.м., на който ищците претендират да са собственици и реална част от който са процесните 255 кв.м., парцел ..., в кв. ...., с площ от 1770 кв.м., и парцел ..., в кв. ...., с площ от 1340 кв.м.

  Целият имот пл. № ..., за който са отредени трите парцела, е представлявал една обща нива от около 5-6 дка, собственост на дядото на ответника Л. Х. С.. Той е бил собственик както на парцел ..., в кв. ..., с площ от 2270 кв.м., на който ищците претендират да са собственици, така и на съседния парцел ..., в кв. ..., с площ от 1770 кв.м. Тъй като двата парцела са отредени за един имот, който е бил собственост на едно лице, между парцели .... и .... няма придадени части по дворищно-регулационния план.

  Въз основа на показанията на свидетелите на ответниците Д. Л. и К. К., дядото на ответника дарил неформално на сестра си – баба на ищците, реална част от притежаваното от него дворно място от около 5-6

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари