Определение №60322/27.07.2021 по дело №1460/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Касационното обжалване е допуснато поради очевидна неправилност на обжалвания съдебен акт, поради което не е формулиран касационен въпрос.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, състав на второ отделение на гражданска колегия, в закрито съдебно заседание на седми юни две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ:
СНЕЖАНКА НИКОЛОВА, ГЕРГАНА НИКОВА

при участието на секретар изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА гр.дело № 1460 /2021 година и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано по касационната жалба вх. № 571-376653/12.02.2020 година на П. И. П., от [населено място], заявена чрез процесуалния й представител адв. К. Б. – АК М. срещу въззивно Решение № 10 от 23.12.2020 година по В.гр.д. № 196/2020 година на ОС-Монтана, постановено в производство по чл. 108 ЗС.

С касационната жалба се навеждат доводи за неправилност на обжалваното решение, резултат на нарушение на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост.

Поддържа се довод за неправилно определяне предмета на въззивно обжалване, предвид липсата на въззивна жалба от страна на Е. Й. в частта, с която е отхвърлен иска и за собственост на сгради в имот № **, а именно № *** с която е отхвърлен иска на Е. Й. за заплащане на обезщетение за неползването на имота, считано от 01.04.2019 година, както и в частта, с която съдът е отхвърлил иска на В. И. срещу Е. Д. за заплащане на сума от 6 914 лв. за построената сграда и трайни насаждения в имот № **, в които части решението на първата инстанция е влязло в сила, като необжалвано пред втората инстанция.

Мотиви

С изложението по чл. 284 ал.3 ГПК искането да се допусне касационно обжалване се поддържа в приложното поле на чл. 280, ал. 1 т. 1 ГПК по въпроса : Длъжен ли е въззивният съд при формиране изводите си по предмета на спора да осъди поотделно и в тяхната съвкупност всички събрани пред двете инстанции доказателства и всички изложение от страните доводи и възражения, да посочи защо приема едни доводи и доказателства, а други не приема, и необсъждането им представлява ли съществено процесуално нарушение, с довод, че е произнесен в противоречие с Решение № 54 от 08.09.2014 година по т.д. № 3035/2013 год., ВКС-ТК, 2 отд; Решение № 123 от 28.05.2014 година по гр.д. № 7750/2013 год. ВКС-1 г.о.; Решение № 503 от 16.01.2013 година по гр.д. № 168/2012 год. ВКС - 4 г.о. ; Решение № 553 от 27.06.2013 година по гр.д. № 196/2012 год. ВКС - 4 г.о. и др.

Искането да се допусне касационно обжалване се поддържа и по въпроса : Когато е предявен иск по чл. 108 ЗС от един от съсобствениците срещу несобственик допустимо ли е при уважаването на иска в установителната му част съдът да го признае за собственик на целия имот респ. да го призна за собственик над притежаваните от него идеални части с довод, че постановеното въззивно решение е в противоречие с Решение № 60 от 04.07.2019 година по гр.д. № 2868/2018 год. на ВКС, 1 г.о.; Решение № 70 от 16.08.2017 година по гр.д. № 3991/2016 год. на ВКС, 2 г.о.; Решение № 276 от 28.10.2015 година по гр.д. № 3640/2015 год. на ВКС, 3 г.о.;

Искането да се допусне касационно обжалване в приложното поле на чл. 280, ал. 1 т. 1 ГПК се поддържа по въпроса : Решенията на поземлените комисии, респ. ОбСЗ, с които се възстановява собствеността на земеделска земя в терен по пар. 4 ПЗР ЗСПЗЗ имат ли конститутивно действие, когато са издадени до изменението на чл. 14, ал. 1, т. 3 ЗСПЗЗ от 30.07.1999 година и с издаването на тези решения приключва ли административната процедура по възстановяване на собствеността, респ. в този случай необходимо ли е последващо издаване на Заповед по пар. 4к, ал. 7 ПЗР ЗСПЗЗ издаването

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари