Определение №60321/15.07.2021 по дело №1789/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60321

  София, 15.07.2021 година

  Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание на 08 юни две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОНКА ДЕЧЕВА

  ВАНЯ АТАНАСОВА

  изслуша докладваното от съдията БОНКА ДЕЧЕВА

  гр.дело № 1789 /2021 година

  Производство по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба, подадена от Г. Й. Г. и Й. И. Г. против решение № 260025 от 23.02.2021 г. по гр.д.№ 434/2020 г. на Варненски апелативен съд, с което е потвърдено решение № 260368/18.08.2020г. по гр. д. № 254 / 2020г. на Окръжен съд – Варна. С последното е отхвърлен иска, предявен от касаторите да се признае за установено, че Община Варна не е собственик на поземлен имот с идентификатор № .... по кадастралната карта на [населено място], одобрена на 14.10.2008 г., находящ се в [населено място], район „В. В.“, с.о. М., с площ от 2719 кв.м., трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, номер по предходен план: ..., при описани съседи.

  В касационната жалба, след подробен разказ на фактите по делото, се прави оплакване за неправилност на решението, тъй като според касаторите, процесния имот не попада в терен по пар.4 ЗСПЗЗ и за него не се прилага чл. 19 ЗСПЗЗ, респективно общината не го е придобила на това основание и не е могла да състави акт за общинска собственост на основание чл.2, ал.1 т.7 ЗОбС.

  В изложението по чл. 284, ал.3 т.1 ГПК се навеждат основанията по чл. 280, ал.1, т.1 ГПК, като без да е формулиран въпрос е посочено, че обжалваното решение противоречи на три решения н ВКС : Решение № 15 от 27.02.2020 г. на ВКС по гр. д. № 1628/2019 г., II г. о., /което е цитирано два пъти/, Решение № 380 от 4.08.2010 г. на ВКС по гр. д. № 110/2009 г., I г. о. и Решение № 249 от 4.07.2011 г. на ВКС по гр. д. № 621/2010 г., I г. о.

  Наведено е и основанието по чл. 280, ал.1 т.3 ГПК по 3 въпроса, които ще се разгледат по-долу и основанието по чл. 280, ал.2 пр.3 ГПК – очевидна неправилност.

  Ответникът Община Варна оспорва жалбата и допускането до касация поради това, че представените решения са неотносими към спора и не са налице другите наведени основания.

  Касационната жалба е постъпила в срок, изхожда от процесуално легитимирана страна, против въззивно решение, което подлежи на обжалване е, поради което съдът я преценява като допустима.

  Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, като прецени наведеното основание за допускане до разглеждане на касационната жалба и доказателствата по делото, намира следното:

  Правният интерес от предявения иск, ищците обосновават с това, че доказват, че са във владение на процесния имот. Оспорват правото на собственост на общината и считат, че ако отрекат претендираното от общината право на собственост чрез отрицателният установителен иск, ще могат да се снабдят с нот. акт по обстоятелствена проверка, с който да бъдат признати за собственици по давност. Установяват, че на 30.05.1986 г. ищецът е сключил договор за наем с държавата чрез общината за 600 кв.м. от процесния имот. Този имот е заснет с № 209. Признават, че до 1991 г. са ползвали имота под наем. Представен е договора. През 1994 г. са поискали от общината да го купят, но им е отказано на 27.09.1994 г. поради това, че не са били ползватели на основание акт на МС. Ищците твърдят, че от тогава завладели освен наетия имот и съседните № ...., ...., .... и .... – който е предоставен за ползване на брата на ищеца и е изплатен от него като ползвател на основание пар. 4а ЗСПЗЗ.. На 12.06.2009 г. ищците декларирали имота в данъчната служба и плащат местен данък за него включително и през 2019г. През 2007 г. е изготвена КК и имота е записан

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари