Определение №60321/26.07.2021 по дело №1016/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60321

  Гр. София, 26.07.2021 г.

  Върховният касационен съд, Гражданска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на деветнадесети април две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

  ЧЛЕНОВЕ:СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

  ГЕРГАНА НИКОВА

  като разгледа докладваното от съдия Гергана Никова гражданско дело № 1016 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба вх.№ 8 от 11.01.2021 г., подадена от М. М. Н. чрез адвокат Д. Д. от АК - Д., срещу въззивно Решение № 224 от 09.12.2020 г. по в.гр.д.№ 629/2020 г. на Окръжен съд – Добрич, г.о.

  Ответникът по касация М. Р. М. е депозирал отговор чрез адвокат Д. С. от САК, като счита, че липсват основанията по чл. 280 ГПК за допускане на въззивното решение до касационно обжалване. Претендира разноски.

  Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение, след като обсъди доводите на страните и прецени данните по делото, прие следното:

  Въззивният съд се е произнесъл по предявените от М. М. Н. срещу М. Р. М. претенции по чл. 72, ал. 1 вр.чл. 70, ал. 1 ЗС. Прието е, че с нотариален акт № 94 от 1979 г. Р. Д. А. и К. Д. А. са признати за собственици на жилище № 11, състоящо се от две стаи, кухня и сервизни помещения, с площ от 79,97 кв.м., находящо се на етаж VІ в жилищна сграда „У.”, бл. А, вх. 2, построена върху държавна земя, парцел *, кв. 270 по плана на [населено място], дадено като обезщетение срещу имот, отчужден за мероприятия по ЗТСУ. С договор от 12.08.2011 г., сключен с нотариален акт № 87, т. І, рег.№ 686, д.№ 76/2011 г. на нотариус E. С., Р. Д. А. продала на М. М. Н. същия недвижим имот (находящ се в [населено място], ул. „Н.” № 19, вх. Б ет. 6, ап. 11, представляващ жилище с идентификатор *****), заедно с принадлежащите му избено помещение и 1,2932% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху общински поземлен имот. В т. 4 от договора Р. Д. А. е декларирала, че към момента на сключването му е единствен собственик и ползвател на имота и че лично упражнява фактическата власт върху него, имотът не е обременен с тежести и не е предмет на съдебни спорове. С решение № 69 от 19.05.2012 г. по гр.д.№ 6597/2011 г. на РС – Добрич е признато за установено по отношение на Р. Д. А. и М. М. Н., че К. Д. А. е собственик на основание получаване като обезщетение срещу отчужден недвижим имот за мероприятие по ЗТСУ на 1/2 ид.част от жилището. Отменен е нотариален акт за собственост на недвижим имот № 29, т. ІІ, рег.№ 1218, нотариално дело № 176/2009 г. по описа на нотариус с рег.№ * на НК, с който Р. Д. А. е призната за собственик по давностно владение на 1/2 ид.част от посочения недвижим имот. М. М. Н. е осъдена да предаде на К. Д. А. 1/2 ид.част от владението на недвижимия имот. Решението е постановено по подадена от К. Д. А. искова молба рег.№ 28993 от 30.12.2011 г., вписана с вх.рег.№ 1233 от 23.01.2012 г., акт № 46, т. V на Службата по вписванията Добрич, и е влязло в сила на 13.03.2013 г.

  К. Д. А. е починала на 15.06.2016 г. Нейни наследници по закон са синовете й М. Р. М., Д. Х. Х. и П. П. С.. С договор от 10.08.2016 г., сключен с нотариален акт № 164, т. V рег. № 8030 д. № 897/10.08.2016 г. на нотариус Ю. Д., Д. Х. Х. и П. П. С. са дарили на М. Р. М. собствените си 2/6 идеални части от процесния недвижим имот.

  С решение № 165 от 22.02.2017 г. по гр.д.№ 2269/2016 г. на Районен съд Добрич е допуснато извършването

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари