Определение №60320/26.07.2021 по дело №3678/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60320

  Гр. София, 26.07.2021 г.

  Върховният касационен съд, Гражданска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на осми февруари две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

  ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

  ГЕРГАНА НИКОВА

  като разгледа докладваното от съдия Гергана Никова гр. дело № 3678 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Делото е образувано по касационна жалба с вх.№ 265 449 от 28.09.2020 г., подадена от С. П. Д. чрез адвокат Г. Х. от САК против въззивно Решение № 4671 от 03.08.2020 г. на СГС, г.о., ІІ „б” въззивен състав, постановено по в.гр.д. № 4039/2017 г.

  Жалбата, като подадена в срока по чл. 283 ГПК, от легитимирана страна, отговаряща на изискванията по чл. 284, ал. 1 и ал. 2 ГПК, придружена от изложение по чл. 284, ал. 3 ГПК и насочена срещу решение, подлежащо на касационно обжалване, е процесуално допустима.

  Ответниците по касация Л. Г. М., С. Ц. М. и В. Ц. К. са депозирали отговор чрез адвокат Г. С. от САК, като считат, че не са налице основания за допускане на обжалването.

  По наличието на основания за допускане на касационното обжалване, Върховният касационен съд, състав на Второ г.о., намира следното:

  Обжалваното решение е постановено по реда на чл. 294 ГПК – след като с Решение № 34 от 28.03.2017 г. по гр.д.№ 2858/2016 г. на ВКС, I г.о. е отменено въззивно Решение № 8708 от 18.12.2015 г. по гр.д.№ 17425/2014 г. на СГС, IV „д” състав. Обект на въззивен контрол е постановеното първоинстанционно Решение № І-124-94 от 03.07.2014 г. по гр.д.№ 69/2013 г. на Софийски районен съд, 124 състав, с което са отхвърлени предявените от Л. Г. М. и Ц. Д. М. (починал в хода на делото и наследен от съпругата си Л. Г. М. и децата им С. Ц. М. и В. Ц. К.) искове срещу С. П. Д. с правно основание чл. 108 ЗС за установяване, че са собственици и за осъждане да им се предаде владението на реална част от 21 кв.м. от имот с идентификатор *** по кадастралната карта и регистри, с номер по предходния план * в кв. 63, както и с правно основание чл. 109 ЗС за осъждане на ответника да премахне оградата между имот с идентификатор *** и имот с идентификатор № *** по регулационната линия .

  С обжалваното решение е прието за установено, че с н.а.№ 183 от 24.12.1964 г. Д. М. С. дарил на синовете си Б. Д. М. и Ц. Д. М. 1/2 ид.част от ливада от 1 300 кв.м., находяща се в землището на [населено място], м. Г. Б., която по скица представлява част от имот пл.№ * от кв. 16 по плана на [населено място], м. Г. Б.. С н.а.№ 109 от 22.06.1973 г. Б. Д. М. и Ц. Д. М. са признати за собственици по придаване по регулация на по 1/2 идеална част от: 55 кв.м. празно дворно място при посочени съседи, което се взема от имот пл.№ *, и на 254 кв.м. празно дворно място при посочени съседи, което се взема от улица, собственост на СГНС. Съгласно утвърдения ДРП тези места се придават към парцел ** от кв. 63 по плана на [населено място] , м. Г. Б.. С н.а.№ 44 от 08.12.1973 г. за собственост на недвижим имот по делба и дарение Ц. Д. М. е признат за собственик на дворно място, съставляващо парцел ** от кв. 63 по плана на [населено място], м. Г. Б., без жилищната сграда и бараката, построени в мястото, с квадратура на парцела от 467 кв.м. При съставяне на акта са представени цитираните н.а.№ 183/1964 г. и н.а.№ 109/1973 г., както и нотариален акт 14/1960 г. и препис от протокол по гр.д.№ 3130/1970 г.

  С н.а.№ 67/1989 г., на основание писмо от 30.03.1989 г. на ОбНС

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари