Определение №60320/14.07.2021 по дело №1882/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  6

  6

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60320

  София, 14.07.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на осми юни две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: ДИЯНА ЦЕНЕВА

  Членове: БОНКА ДЕЧЕВА

  ВАНЯ АТАНАСОВА

  като разгледа докладваното от съдията Атанасова гр.дело № 1882 по описа за 2021 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по подадена от Ж. Й. Г., чрез пълномощника му адв. К. К., касационна жалба срещу съдебно решение № 1363 от 9. 11. 2020 г. по в. гр. д. № 2222/2020 г. на ОС – Варна в частта, с която квотите на съделителите от коляното на Й. Ж. Г. – Ж. Й. Г. и Ж. Й. Г. в допуснатите до делба имоти са определени в размери по 6/36 ид.ч. за всеки от тях. Поддържа се неправилност на решението в тази част, поради постановяването му в нарушение на чл. 235 и 236 ГПК - при необсъждане на всички събрани по делото доказателства, ангажирани от касатора във връзка с възражението му за придобивна давност, поради необоснованост на фактическите изводи и поради противоречие с чл. 79, ал. 1 ЗС. Твърди се, че при определяне размерите на квотите на съделителите от коляното на Й. Ж. Г., не е съобразено, че касаторът е придобил по давност наследствения дял на майката на страните М. И. Г., поч. 2000 г., възлизащ на 1/9 ид.ч., чрез владение продължило повече от десет години, при което дяловете на посочените съделители възлизат на 4/46 (1/9) ид.ч. за Ж. Г., придобита по наследство от баща й Й. Ж. Г., поч. 1997 г., и на 8/36 (2/9) ид.ч. за Ж. Г., от които 1/9 придобити по наследство от Й. Ж. Г. и 1/9 по давност. Сочат се основания по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК за допускане до касационно обжалване на въззивното решение.

  Ответницата по касационната жалба Ж. Й. Г., с подаден чрез пълномощника й адв. Т. Е. отговор, изразява становище за липса на основания по чл. 280 ГПК за допускане до касационно обжалване на въззивното решение и правилност на същото. Претендира присъждане на разноски за настоящата инстанция.

  Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение, след като обсъди доводите на страните и прецени данните по делото, прие следното:

  За да остави в сила първоинстанционното решение в частта, с която квотите на съделителите Ж. Й. Г. и Ж. Й. Г. в допуснатите до делба имоти са определени на по 6/36 ид.ч., съставът на градския съд е приел, че общият наследодател на страните Ж. Г. Д., починал 1950 г., е оставил като наследници децата си В. Ж. М., С. Ж. Х. и Й. Ж. Г., както и съпругата си Д. Й. Д., починала 1966 г. и оставила за наследници В., С. и Й. Ж.. Синът на общия наследодател Й. Ж. Г. е придобил по наследство и реституция по ЗСПЗЗ 1/3 ид.ч. от процесните земеделски имоти, възстановени на н-ци на Ж. Д. с РПК № 06/27 от 3. 04. 1995 г. След смъртта на Й. Ж. Г., настъпила 1997 г., неговата 1/3 ид.ч. е била наследена от съпругата му М. И. Г. – 1/9 ид.ч., сина му Ж. Й. Г. – 1/9 ид.ч. и дъщеря му Ж. Й. Г. – 1/9 ид.ч. След смъртта на М. И. Г., настъпила 2000 г., нейната 1/9 ид.ч. е наследена от децата й Ж. Г. – 1/18 ид.ч. и Ж. Г. – 1/18 ид.ч. Така, Ж. Г. притежава общо 3/18 (6/36) ид. ч. – 1/9 по наследство от баща си и 1/18 по наследство от майка си и Ж. Г. притежава 6/36 ид.ч. - 1/9 по наследство от баща си и 1/18 по наследство от майка си.

  Във връзка със саморъчното завещание от 15. 08. 1998 г. срещу Ж. Г. е било образувано наказателно производство - ДП

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари