Определение №60320/16.08.2021 по дело №1206/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  4

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №60320

  гр. София,16.08.2021 год.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в открито заседание на шестнадесети юли през две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

  АННА БАЕВА

  катоизслуша докладваното от съдия Анна Баева ч.т.д. № 1206 по описа за 2021г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.274, ал.2 вр. ал.1, т.1 ГПК.

  Образувано е по частна жалба на Т. Д. Д., представляван от адв. Н. М., срещу определение № 49 от 01.03.2021г. по т.д. № 368/2021г. на ВКС, ТК, I т.о., с което е оставена без разглеждане молбата му за отмяна на влязло в сила решение № 73 от 21.06.2018г. по гр.д. № 737/2018г. на РС – Гълъбово, потвърдено с решение № 52 от 12.02.2020г. по в.гр.д. № 1635/2019г. на Старозагорски окръжен съд.

  Частният жалбоподател поддържа, че обжалваното определение е неправилно. Поддържа, че в периода след влизането на решението в сила и подаването на молбата за отмяна не текат срокове поради обявеното извънредно положение; че е узнал за постановяване на решението в края на м.август 2020г. от съобщението на ЧСИ, тъй като преди този момент е имало забрана за действия по събиране на вземания, а на практика е нямало как да узнае за съществуване на решението, тъй като в сградите на съдилищата не са били допускани лица за извършване на проверки. Излага и съображения за неправилност на извода на съдебния състав, че липсва идентичност на предмета на спора, като сочи, че производството и по двете дела е с едно и също правно основание, но съдебните състави са стигнали до различни заключения по един и същи казус. Моли обжалваното определение да бъде отменено.

  Ответникът Д. Д. Р., представляван от адв. И. С., оспорва частната жалба. Излага съображения за законосъобразност на обжалваното определение и моли частната жалба да бъде оставена без уважение.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, намира, че частната жалба е подадена срещу акт, подлежащ на обжалване по реда на чл. 274, ал.2 вр. чл.274, ал.1, т.1 от ГПК от легитимирана страна, като е спазен преклузивният срок по чл. 275, ал.1 от ГПК.

  Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна.

  С обжалваното определение съставът на ВКС, сезиран с молба за отмяна на влязло в сила решение на основание чл.303, ал.1, т.4 ГПК, е приел, че предвид датата на влизане в сила на по - късното решение, молбата за отмяна от 29.10.2020г. е подадена след изтичане на преклузивния тримесечен срок по чл.305, ал.1, т.4 от ГПК и се явява недопустима. Намерил е за неоснователни доводите на молителя, че тъй като въззивните решения не подлежат на обжалване и съобщения за тях не се изпращат, той не е могъл да научи за това, че има произнесено решение до м. август 2020г., когато получил съобщение от ЧСИ, както и че обявеното извънредно положение е представлявало пречка за узнаване на поставените решения. Посочил е, че съобразно чл.64 от Закона за съдебната власт, актовете на съдилищата се публикуват незабавно след постановяването им на интернет страницата на съответния съд при спазване изискванията за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация, поради това за дата, на която молителят е могъл да узнае двете неподлежащи на обжалване въззивни решения, следва да се приеме датата на постановяването им. Приел е, че обявеното извънредно положение, на което молителят се позовава, не променя извода, че молбата е подадена след изтичането на преклузивния срок, като е съобразил, че съгласно чл.3, т.1 от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г., и за преодоляване на последиците, за срока от 13 март 2020г. до отмяната на извънредното положение спират да текат процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, с изключение на сроковете по производствата и делата

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари