Определение №60319/14.07.2021 по дело №1737/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  9

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60319

  София, 14.07.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на осемнадесети май две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: ДИЯНА ЦЕНЕВА

  Членове: БОНКА ДЕЧЕВА

  ВАНЯ АТАНАСОВА

  разгледа докладваното от съдията Ваня Атанасова гр.д. № 1737/2021 година.

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Подадена е касационна жалба от В. Д. Г., чрез адв. Х. М. Д., против решение № 15 от 21. 01. 2021 г. по в. гр. д. № 491/2020 г. на ОС – Велико Търново в частта му, с която след частична отмяна на решение № 41 от 24. 03. 2020 г. по гр. д. № 723/2018 г. на РС – Павликени, е осъдена В. Д. Г., на осн. чл. 41 ЗС, вр. чл. 61, ал. 2 ЗЗД, да заплати на Р. М. С. сумата 6422, 24 лв., представляваща припадащата й се част, съразмерна на дела й от 1/2 ид.ч. от общите части на сградата, от направени от ищцата необходими разноски за ремонт на покрива и полезни разноски за изграждане на стоманобетонов пояс, на който да се закрепи конструкцията на покрива на двуетажната жилищна сграда в режим на етажна собственост, построена в парцел ... – им. пл. № ..., в кв. ... по плана на [населено място], [община], ведно със законната лихва върху тази сума считано от 29. 01. 2018 г. (предявяване на иска) до окончателното й изплащане.

  Поддържа се неправилност на въззивното решение, поради постановяването му в нарушение на материалния закон – чл. 41 ЗС, чл. 61 ЗЗД, чл. 225, ал. 2, т. 2, вр. чл. 148, ал. 13, вр. ал. 1 ЗУТ, вр. пар. 5, т. 42 ДР ЗУТ. Извършеният от ищцата ремонт на покрива е основен по смисъла на ЗУТ и е осъществен без издадено строително разрешение и одобрени строителни книжа – виза за проектиране, архитектурен и конструктивен проект. Като незаконен, строежът подлежи на задължително премахване за сметка на строителя – в случая ищцата, което се изпълнява по административен ред. За подлежащите на премахване подобрения не се дължи обезщетение, съгласно ППВС № 6/1974 г. Налице е не частична подмяна на увредени части или керемиди от покривната конструкция, а цялостно изграждане на друг покрив като вид конструкция, с различни като количество и качество вложени материали, които ненужно оскъпяват ремонта и не оправдават направените разходи. Сочат се и допуснати процесуални нарушения – незаконосъобразно кредитиране показанията на свидетелите на ищцата, без да се отчете тяхната заинтересованост и некомпетентност. Сочи се и необоснованост на извода на съда, че разходите за основен ремонт на покрива са били необходими за запазване на вещта. Твърди се и липса на доказателства за стойността на демонтираните материали, както и липса на мотиви по въпроса как е определен размерът на обогатяването на ищцата за сметка на ответницата. Иска се допускане до касационно обжалване на въззивното решение на основанията по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК, както и на основание чл. 280, ал. 2, пр. 3 ГПК.

  Ответницата по касационната жалба Р. М. С., чрез адв. С. М. М., изразява становище за правилност на въззивното решение и липса на сочените от касатора основания по чл. 280 ГПК за допускането му до касационно обжалване. Претендира разноски за касационната инстанция.

  Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение, след като обсъди доводите на страните и прецени данните по делото, прие следното:

  За да постанови въззивното решение в обжалваната му част, въззивният съд е приел за установено от фактическа страна, че ищцата е собственик на жилището на втория етаж, източната половината от тавана и 1/2 ид.ч. от общите части на сградата, а ответницата – собственик на жилището на първия етаж, западната половина от тавана и 1/2 ид.ч. от общите части на процесната двуетажна жилищна сграда, по силата на нотариален акт за покупко-продажба № 17/1993 г., нотариален акт за покупко-продажба № .... г. и нотариален

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари