Определение №60319/23.07.2021 по дело №1720/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Следва ли владеещият съсобственик да доказва, че е манифестирал намерението си за своене и спрямо съсобственик, за който е установено по делото, а и между страните не се спори, че е в трайна неизвестност и с него през целия период не е било възможно да се осъществи контакт?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ІІ гражданско отделение, в закрито заседание на седми юни две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ:
СНЕЖАНКА НИКОЛОВА, ГЕРГАНА НИКОВА

като разгледа докладваното от съдията Николова гр. д. № 1720 по описа на Върховния касационен съд за 2021 година на ІІ г. о. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК, във вр. с чл. 280 ГПК.

История на спора

С решението от 15.01.2021 год. по гр. д. № 1044/2019 год. Бургаският окръжен съд, като въззивна инстанция, е отменил първоинстанционното решение от 21.03.2019 год. по гр. д. № 8886/2017 год. на Районен съд, гр. Бургас и вместо него допуснал съдебна делба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор ***** по кадастралната карта и кадастралните регистри на [населено място], представляващ жилище, апартамент с административен адрес в [населено място], [улица], ет. 3, ап. 6 между А. П. П., Д. И. Д. и Д. Д. П. с дялове по 1/3 ид. ч. за всеки от тях.

Мотиви

Въззивното решение се обжалва с касационна жалба в срок от съделителката Д. И. Д., чрез пълномощника й адв. Ж. Н. от САК, с оплаквания за неговата неправилност поради наличие на касационните основания по чл. 281, т. 3 ГПК и молба за отмяната му, като вместо това искът за делба на процесния имот бъде отхвърлен. Претендира присъждане на направените в касационното производство разноски.

В приложеното изложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК касаторката се позовава на основания по чл. 280, ал. 1 ГПК, т. 1 и т. 3 , както и на чл. 280, ал. 2, предл. 3 ГПК въз основа на подробно изложените съображения. Формулирани са материалноправни въпроси, свързани с придобиване по давност на съсобствен имот, в частност: 1. Следва ли владеещият съсобственик да доказва, че е манифестирал намерението си за своене и спрямо съсобственик, за който е установено по делото, а и между страните не се спори, че е в трайна неизвестност и с него през целия период не е било възможно да се осъществи контакт – поддържа се противоречие в произнасянето по този въпрос с ТР № 1/2012 год. на ОСГК на ВКС, както и с решения на ВКС по чл. 290 ГПК – решение № 214 от 28.20.15 год. по гр. д. № 1919/15 год. І г. о., решение № 1 от 8.05.19 год. по гр. д. № 231/18 год. І г. о.; 2. Може ли за начален момент на отблъскване на владението на останалите съсобственици и за начало на давностно владение да се счита момента на съставянето от владеещия съсобственик на констативен нотариален акт за целия имот? – с позоваване на противоречие с решение № 95 от 4.12.20 год. по гр. д. № 4004/19 год., ІІ г. о., решение № 192 от 16.02.17 год. по гр. д. № 763/16 год., І г. о., решение № 7 от 10.09.18 год. по гр. д. № 1903/17 год., ІІ г. о.

По формулираните въпроси, свързани най-общо със значението на представена писмена декларация от един от съсобствениците при снабдяването на друг с констативен нотариален акт, и конкретно: 1. Нотариално заверената декларация на невладеещия съсобственик, направена пред нотариуса, с която се заявява, че лицето е съгласно владеещия съсобственик да се снабди с констативен нотариален акт за собственост, счита ли се за доказателство за валидно доведено до знанието намерение за отблъскване на владение към минал момент; 2. Следва ли такава декларация за заявено съгласие да се счита като изявление, което е направено с оглед нотариалното производство или същата

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари