Решение №60318/07.01.2022 по дело №757/2021

Спорът е допуснат до касация с Определение №422/25.05.2021 по дело №757/2021

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос
Отговаря ли Централният депозитар за вреди от неточна информация, получена от Агенцията за приватизация от органите по чл. 5, ал. 1 ЗСКИ, предоставена във формата на електронния документ по чл. 3, ал. 1, вр. чл. 4 от Наредбата за дейността на централния депозитар по регистриране на издаването, сделките и по извършване на плащанията с компенсаторни инструменти?
Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Четвърто отделение в откритото съдебно заседание на седми декември две хиляди двадесет и първа година в състав:

Председател:
Веска Райчева

Членове:
Геника Михайлова, Любка Андонова

при секретаря Кристина Първанова разгледа докладваното от съдия Михайлова гр.д. № 757 по описа за 2021 г.

Производството е по чл. 290 ГПК - чл. 293 ГПК.

История на спора

До касационно обжалване е допуснато решение № 11965/ 03.09.2020 г. по гр.д. № 4682/ 2019 г., с което Софийски апелативен съд, потвърждавайки решение № 1311/ 22.02.2019 г. по гр.д. № 16 749/ 2014 г. на Софийски градски съд, на основание чл. 49 ЗЗД е осъдил „Централен депозитар“ АД да заплати на Т. Д. А.-М. сумата 29 486.23 лв. – обезщетение за имуществени вреди от противоправно прехвърлените собствени на ищеца 122 300 броя жилищни компенсаторни записи, а искът е отхвърлен до пълния предявен размер от 88 056.00 лв.

Мотиви

По материалноправния въпрос, по който е допуснато касационното обжалване, настоящият състав приема, че може да се ангажира гаранционно-обезпечителната отговорност на Централния депозитар по чл. 49 ЗЗД за вредите, причинени на притежателите на компенсаторни инструменти по чл. 2 ЗСКИ (Закона за сделките с компенсаторни инструменти) от вписаните неточни обстоятелства за титулярството, вида и/или размера на правото на обезщетяване при регистриране на издаването на компенсаторни инструменти, както и за вписаните грешни обстоятелства по сметка за компенсаторни инструменти, когато вредите са пряка и непосредствена последица от виновно бездействие на задълженията по чл. 3, ал. 2 и ал. 4 и/или по чл. 11, ал. 1 – ал. 4 от Наредбата за дейността на Централния депозитар по регистриране на издаването, сделките и по извършване на плащанията с компенсаторни инструменти. Мотиви:

Основно правомощие на Централния депозитар, което произтича от законите, уреждащи дейността му, е да осигури ефективно функциониране на националната регистрационна система за безналични финансови инструменти при условията на надеждност и сигурност. Компенсаторните инструменти са безналични финансови инструменти, изчерпателно изброени в чл. 2 ЗСКИ. Централният депозитар упражнява основното си правомощие, включително чрез възложената му от ЗСКИ дейност по регистрация ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

  • Определение №422/25.05.2021 по дело №757/2021 3
    Определение №422/25.05.2021 по дело №757/2021
    Отговаря ли Централният депозитар за вреди от неточна информация, получена от Агенцията за приватизация от органите по чл. 5, ал. 1 ЗСКИ, предоставена във формата на електронния документ по чл. 3, ал. 1, вр. чл. 4 от Наредбата за дейността на централния депозитар по регистриране на издаването, сделките и по…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари