Определение №60318/29.09.2021 по дело №1788/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60318

  София, 29.09. 2021 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на І т.о. в закрито заседание през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: Емил Марков

  Членове: Ирина Петрова

  Десислава Добрева

  като изслуша докладваното от съдията Петрова ч.т.д. № 1788 по описа за 2021 год. за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.274,ал.3 ГПК във вр. с чл.396,ал.2,изр.последно ГПК, образувано по частна касационна жалба, подадена от ответника по молбата за обезпечение на бъдещ иск „Кеник”ООД, гр. Царево срещу определение № 18 от 07.04.2021г. по в.ч.т.д.№ 69/2021г. на Апелативен съд Бургас, с което след отмяна на определението по ч.т.д.№ 135/2021г. на ОС Бургас, с което молбата по чл.390 ГПК е била отхвърлена, е допуснато обезпечение на бъдещ иск с ищец А. С. против „Кеник”ООД за заплащане на сумата 35 200лв.- равностойност на дружествения дял на ищеца в ответното дружество чрез налагане на обезпечителна мярка „възбрана” върху подробно идентифициран имот, собственост на дружеството, находящ се в гр. Царево, ул.”Василико”, ул.”Крайбрежна” № 33а, ет.4,ап.13, при внасяне на парична гаранция в размер на 3 250лв.

  С частната касационна жалба се иска отмяна на определението. Твърдението е, че бъдещият иск по чл.125,ал.3 ТЗ е неоснователен, тъй като размерът на чистия актив по баланса на дружеството е отрицателна величина, както и че без налагането на тази обезпечителна мярка няма да бъде затруднено или невъзможно осъществяването на правата на ищеца по бъдещия иск. Поддържа се, че възбраната не е подходящ обезпечителен способ, тя е неадекватна и спъва търговския оборот. Искането е тя да бъде заменена със запор на банковата сметка на дружеството. Като основание за допускане на частното касационно обжалване жалбоподателят се позовава на очевидна неправилност - чл.280,ал.2, предл. трето ГПК.

  С писмен отговор молителят по чл.390 ГПК оспорва наличието на предпоставките за допускане на частното касационно обжалване и основателността на жалбата.

  За да се произнесе, съставът на ВКС съобрази следното:

  Въззивната инстанция не е споделила извода на първоинстанционния съд за неоснователност на молбата за обезпечение на бъдещия иск с правно основание чл.125,ал.3 ТЗ, аргументиран с постановен отказ на АВп за вписване в ТРРЮЛНЦ на прекратяване на членството на бъдещия ищец в ответното дружество поради изключването му с решение на общото събрание на съдружниците. Приела е, че в отношенията между съдружниците, изключването има действие от момента на приемане на решението на общото събрание, поради което бъдещият иск е допустим. По отношение на неговата вероятна основателност е мотивирала, че във фазата на предварителното обезпечаване на бъдещ иск не може да се проведе пълно доказване на размера на ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари