Определение №60318/14.07.2021 по дело №1758/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60318

  София, 14.07.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОНКА ДЕЧЕВА

  ВАНЯ АТАНАСОВА

  разгледа докладваното от съдията Д. Ценева гр.д. № 1758/2021 г. по описа на ВКС, І г.о. и за да се произнесе, взе предвид :

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  С въззивно решение № 260042 от 17.02.2021 г. по в.гр.д. № 3/2021 г. на Врачанския окръжен съд е потвърдено решение № 260119 от 13.10.2020 г. по гр.д. № 4254/2019 г. на Районен съд-Враца, с което е постановено изнасяне на публична продан на допуснатия до делба недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор ... по КККР на [населено място], заедно с построените върху него сграда с идентификатор ... с предназначение-жилищна сграда, еднофамилна, и сграда с идентификатор ... с предназначение- постройка на допълващо застрояване, като получената от проданта сума да се разпредели между съделителите С. В. З. с права 24/36 ид. части, Е. Н. Б. с права 3/36 ид. части; В. Н. Т. с права 3/26 ид. части, Д. Н. Г. с права 3/36 ид. части, Н. Т. Н. с права 1/36 ид. част, С. Т. Н. с права 1/36 ид. част и С. Д. Т. с права 1/36 ид. част, като е отхвърлено искането на С. В. З. за възлагане на делбения имот на основание чл. 349, ал.2 ГПК.

  В срока по чл. 283 ГПК въззивното решение е обжалвано с касационна жалба С. В. З.. Поддържа, че решението е неправилно, тъй като са били налице предпоставките за уважаване на възлагателната му претенция по чл. 349, ал.2 ГПК- само той от съделителите е направил такова искане, няма друго жилище и към момента на откриване на наследството е живял с наследодателя.

  Иска се въззивното решение да бъде допуснато до касационно обжалване на основание чл. 280, ал.1, т.1 ГПК по процесуалния въпрос за задължението на въззивния съд да обсъди всички доводи и възражения на страните и всички събрани доказателства във връзка с правнорелевантни факти, както и по въпроса как следва да се тълкува изискването на чл. 349, ал.2 ГПК „съделителят да е живял в имота при откриване на наследството”.

  В отговор на касационната жалба ответниците по касация Е. Н. Б., В. Н. Т., Д. Н. Г., Н. Т. Н., С. Т. Н. и С. Д. Т. изразяват становище, че въззивното решение е правилно и не са налице сочените от жалбоподателя предпоставки за допускане на същото до касационно обжалване.

  Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:

  С влязло в сила решение № 195 от 20.03.2020 г. на Районен съд-Враца по гр. дело № 4254/2019 г., е допусната съдебна делба на посочения недвижим имот между съделителите С. В. З. с права 24/36 ид. части, Е. Н. Белова с права 3/36 ид. части, В. Н. Т. с права 3/36 ид. части, Д. Н. Г. с права 3/36 ид. части, Н. Т. Н. с права 1/36 ид. част, С. Т. Н. с права 1/36 ид. част и С. Д. Т. с права 1/36 ид. част.

  В първото съдебно заседание след влизане в сила на решението по допускане на делбата съделителят С. В. З. е направил искане за възлагане на допуснатия до делба имот на основание чл. 349, ал.2 ГПК.

  Съгласно цитираната разпоредба ако неподеляемият имот е жилище, всеки от съделителите, който при откриване на наследството е живял в него и не притежава друго жилище, може да поиска то да бъде поставено в неговия дял, като дяловете на останалите съделители се уравнят с друг имот или с пари.

  За да направи извод, че съделителят С. З. не отговаря на тези изисквания въззивният съд е приел, че същият не е доказал да е живял в имота към момента на откриване на наследството. Посочил е, че той има регистриран като постоянен адрес административния адрес на делбения

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари