Определение №60318/16.08.2021 по дело №1311/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 60318

  гр. София,16.08.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на двадесет и пети юни през двехиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

  ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

  ГАЛИНА ИВАНОВА

  при участието на секретаря

  като изслуша докладваното от съдия Галина Иванова ч.т.д. № 1311 по описа за 2021 година.

  Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 1 от ГПК.

  С. Х. К. чрез адв. С. Ч. обжалва определение № 29 от 26.3.2021 г. по в.ч.гр.д. 74/21 г. ОС Ямбол, с което е потвърдено определение от 29.12.2020 г. по гр.д. 4093/18 г. по описа на РС Ямбол, 4 състав, с което на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, е спряно производството по гр.д. 4093/18 г. по описа на РС – Ямбол до приключване на нохд 336/2- г. на Окръжен съд Ямбол с влязъл в сила акт.

  Излага съображения, че съгласно константната практика на ВКС, спирането на производството по гражданско дело, до приключване на наказателно дело с влязла в сила присъда, е тогава допустимо, когато със средствата на гражданския процес, не могат да се установят релевантните факти и то когато престъплението е елемент от фактическия състав на търсената в процеса защита.

  Когато исковата молба съдържала твърдения, които се припокриват с фактите, изследвания в наказателния процес, било допустимо спиране, само, ако не могат да се съберат доказателства.

  В случая съдът не бил изложил причини защо деликтът не може да се изследва в гражданския процес.

  Позовава се на право, което му дава Директива 2009/103 на ЕП и на Съвета от 16.9.200 г. относно застраховка Гражданска отговорност, като пострадало лице да получи обезщетение бързо. Влязлата в сила присъда била задължителна за гражданския съд, разглеждащ гражданскоправните последици от деянието, само изчерпателно посочени в чл. 300 от ГПК обстоятелства. В настоящия случай липсвало тъждество между деянието в гражданския и наказателния процес. Съставомерността на деянието не била от значение, защото можело да се установи в настоящия процес. Съставомерността не била елемент от фактическия състав, а правна квалификация.

  Освен това излага съображения, че не следва да се спира производството по делото, тъй като била постановена присъда по реда на глава 27 от НПК, „Съкратено съдебно следствие в производството пред първата инстанция“. В този случай, подсъдимият бил признал изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на исковата молба. Спорът бил само до размера на наложеното наказание на подсъдимия. Влизането в сила на присъдата в обжалваната част, не била от значение за приключване на процеса.

  Моли да се отмени определението и делото да се върне за продължаване на производството по него.

  В изложението по чл. 284, ал. 3 , т. 1 от ГПК сочи основание съгласно чл. 280, ал. 2, пр. 3 от ГПК– очевидна неправилност.

  Освен това, счита, че при произнасянето си въззивният съд бил постановил определението в отклонение от практиката на ВКС, основание за допускане касационно обжалване

  1. Изисква ли се съдът да посочи какви са причините, които обуславят невъзможността един факт да бъде установен в гражданското производство, за да спре същото до приключване на наказателното производство?

  2. Необходимо ли е за уважаване на иска по чл. 432, ал. 1 от КЗ съдът да изследва обстоятелството дали деянието съставлява престъпление? От значение за гражданския процес ли е фактът дали виновното и противоправно причиняване на смърт в транспорта е престъпление по смисъла на ННК за изхода на гражданския процес?

  По първите два въпроса обуславя допълнително основание съгласно чл. 280, ал.1, т. 1 от ГПК, а именно противоречие с разрешенията съгласно определение № 450 от 6.11.2020 г. по ч.т.д. 1446/20 г., по описа на ВКС, II ТО, определение № 733 от 11.11.2013 г. по ч.гр.д. 6790/13 г. на ВКС, IV ГО.

  3. Следва ли гражданско дело за обезщетяване на претърпени неимуществени вреди от пострадало от деликт лице да бъде спирано, ако е налице висящо наказателно производство, протичащо по реда на особените правила на НПК, а именно по реда

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари