Определение №60317/13.07.2021 по дело №1658/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60317

  София, 13.07.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОНКА ДЕЧЕВА

  ВАНЯ АТАНАСОВА

  разгледа докладваното от съдията Д. Ценева гр.д. № 1658/2021 г.

  по описа на ВКС, І г.о. и за да се произнесе, взе предвид :

  Производството е по чл. 288 ГПк.

  Образувано е по касационна жалба, подадена от адв. Св. З. като пълномощник на Я. Н. Г. и Р. К. И., срещу въззивно решение № 1332 от 05.11.2020 г. по в.гр.д. № 1878/2020 г. на Варненския окръжен съд. С него е обезсилено решение № 15 от 15.01.2020 г. по гр.д. № 1668/2018 г. на Провадийския районен съд, с което е прието за установено по предявения от Р. К. И. и Я. Н. К. отрицателен установителен иск за собственост, че Община Дългопол не е собственик на дворно място с площ 839 кв.м, съставляващо реално обособена северна част от поземлен имот с идентификатор .... по КККР на [населено място], общ. Дългопол, целият с площ 3 377 кв.м, като е обезсилен Акт за частна общинска собственост № 2655 от 10.05.2018 г., и е прекратено производството по делото поради липса на правен интерес.

  В касационната жалба са изложени оплаквания за неправилност на обжалваното въззивно решение. Жалбоподателите поддържат, че са доказали правния си интерес от предявяване на отрицателния установителен иск, тъй като със съставяне на акт за общинска собственост общината оспорва правата на ищците и създава пречки да се снабдят с документ за собственост.

  Иска се въззивното решение да се допусне до касационно обжалване на основание чл. 280, ал.1, т.1 ГПК като постановено в противоречие с ТР № 8 от 27.11.2013 г. по тълк.д. № 8/2012 г. на ОСГТК на ВКС по въпроса за допустимостта на отрицателните установителни искове за собственост, и на решение № 67 от 16.06.2017 г. по гр.д. № 3533/2016 г. на ІІ г.о. относно легитимиращото действие на акта за общинска собственост. Позовава се и на основанието за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал.2, изр. трето ГПК-очевидна неправилност.

  Ответникът по касация Община Дългопол не е взел становище по касационната жалба.

  Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:

  За да постанови обжалваното решение въззивният съд е приел, че ищците по отрицателния установителен иск за собственост, жалбоподатели в настоящото производство не са установили твърдяните от тях факти, с които обосновават правния си интерес от провеждането на този иск. Приел е, че се позовават на владение върху процесния имот, считано от 1994 г., но от събраните по делото гласни доказателства се установява, че процесният имот не е владян от тях или от техните наследодатели в периода след 1994 г. до предявяване на иска. При формиране на този извод се е позовал на показанията на свидетелите Т. С., Ж. М. и М. Г.. Първата е заявила пред съда, че процесният имот е представлявал лозе в м. ” П.” или „С.”, които били наименования на една и съща местност. То било обработвано от бащите на двете ищци до около 1980 г., след смъртта им ищците са продължили да го обработват още 10 години, а след това лозето било изоставено. В същия смисъл са и показанията на св. М., според когото след 1990 г. всички лозя в местността били изоставени. Свидетелката М. Г. е заявила пред съда, че лозето е изоставено, неоградено, обрасло с бурени и не се обработва от никого, като към 2018 г. дори било превърнато в сметище. Същите констатации се съдържат и в заключението на назначената по делото съдебно- техническа експертиза.

  Съгласно разясненията, дадени в ТР № 8 от 27.11.2013 г. по тълк.д. № 8/2012 г. на ОСГТК на ВКС, правен интерес от предявяване на отрицателен установителен иск за собственост е налице, когато ищецът притежава самостоятелно право, което се оспорва от ответника, позовава се на фактическо състояние или има

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари