Определение №60316/13.07.2021 по дело №822/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60316

  София, 13.07.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОНКА ДЕЧЕВА

  ВАНЯ АТАНАСОВА

  разгледа докладваното от съдията Д. Ценева гр.д. № 822/2021 г. по описа на ВКС, І г.о. и за да се произнесе, взе предвид :

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба, подадена от С. М. Ш. чрез нейния пълномощник адв. И. Н., срещу въззивно решение № 100274 от 19.11.2020 г. по в.гр.д. № 21/2020 г. на Апелативен съд Велико Търново.

  В жалбата са изложени доводи за неправилност на решението поради необоснованост, допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и нарушение на материалния закон.

  Иска се въззивното решение да бъде допуснато до касационно обжалване на основание чл. 280, ал.1, т.1 ГПК като постановено в противоречие с практиката на ВКС по следните правни въпроси 1. Има ли съдът задължение, когато двама свидетели дадат противоречиви показания, да разкрие кой от тях казва истината, и след като се прецени правдоподобността и достоверността на твърденията им с оглед останалите данни по делото, мотивирано да посочи на кого дава вяра и едва в резултат на това да приеме едно или друго твърдяно обстоятелство. 2. Относно предпоставките за придобиване на недвижим имот по давност. Позовава се и на основанието за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал.2, изр. трето ГПК-очевидна неправилност.

  В писмен отговор на касационната жалба ответникът по касация „Дунавия” АД /в несъстоятелност/ със седалище и адрес на управление гр. Русе, изразява становище, че не са налице сочените от жалбоподателката основания за допускане на касационно обжалване.

  Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:

  С обжалваното въззивно решение е потвърдено решение № 491 от 17.11.2017 г. по гр.д. № 892/2016 г. на Русенския окръжен съд, с което е отхвърлен предявеният от С. М. Ш. против „Дунавия” АД /в несъстоятелност/ иск с правно основание чл. 124, ал.1 ГПК за установяване правото на собственост на ищцата върху 49.640 % ид. части от поземлен имот с идентификатор ...., находящ се в [населено място], Западна промишлена зона, [улица], с площ 1 686 кв.м, съставляващ по предходен план УПИ .... п.п., заедно с построената в него сграда ”Цех Стерилен- Карвало” с идентификатор ..., със застроена площ 540 кв.м.

  След преценка на събраните по делото доказателства въззивният съд е приел за установено от фактическа страна, че ищцата С. М. Ш. е наследник на В. С. М. и Н. В. Р., които са били акционери във „Винома” АД със седалище гр. Русе, вписано в търговския дружествен регистър на Русенския областен съд на 29.12.1945 г. Дружеството е национализирано по ЗНЧИМП. Към 22.12.1947 г. неговото имущество се е състояло от фабрично застроено дворно място с площ 5 230 кв.м; фабрично незастроено дворно място с площ 13 200 кв.м, необработваемо място от 4 000 кв.м, обработваемо място от 9 000 кв.м, сгради-фабрични постройки: складовна /малцерай/ с площ 613.80 кв.м; сушара 203.50 кв.м, вакуумно отделение от 432 кв.м, машинно отделение от 260.80 кв.м; помещение парен котел от 284 кв.м, помещение гроздов мед от 111.72 кв.м, помощни и жилищни постройки, подробно описани в инвентарната книга.

  През 1948 г. бившето предприятие „Винома” АД е преименувано на Държавно предприятие ”Винома”- Русе. През м. юни 1948 г. е вписано прекратяване на Държавна фабрика ”Консерва” и Държавна фабрика „Бор”, които се сливат с Държавно индустрилно предприятие „Винома”- гр. Русе, на което се прехвърлят всички техни активи и пасиви, а през 1949 г. е вписано уедряване на няколко предприятия, едно от които „Винома”- Русе, в едно стопанско предприятие с наименование „Дунавия”- гр. Русе.

  Със заповед от 23.02.1994 г. на Кмета на Община Русе от актовите книги за държавна и общинска собственост е отписан, считано от 24.02.1992 г., част от имот по АДС № 8381/20.02.1987 г., съставляващ 91.277% ид. части от терен от 24 888 кв.м,

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари