*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №60316

  [населено място],28.09.2021 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо търговско отделение, в закрито заседание на шестнадесети септември през две хиляди двадесет и първа година, в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИЯ ПРОДАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

  АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

  като изслуша докладваното от съдия Христова ч.т.д. №1635 по описа за 2021г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.274, ал.3 ГПК.

  Образувано е по частна касационна жалба от „Еърпорт Бизнес Център“ ООД, [населено място], чрез адв. С.Д. срещу определение №268450/12.05.2021г., постановено по в.ч.гр.д. №8287/2020г. на Софийски градски съд, с което е потвърдено определение от 03.07.2020г., постановено от съдия по вписванията в Служба по вписванията при СРС, с което е отказано вписване по заявление №35507/03.07.2020г. от „Еърпорт Бизнес Център“ ООД, [населено място], представлявано от адв.Д. Д. за вписване на дружествен договор с предмет непарична вноска.

  Частният касационен жалбоподател моли за отмяна на обжалваното определение като неправилно поради нарушение на закона. Твърди, че изводът на решаващия съд за евентуално наличие на конкуренция на права по отношение на апортирания с процесния дружествен договор недвижим имот е необоснован. Поддържа, че въпросът за евентуално наличие на конкуренция на права може да бъде разрешен само в исково производство, не подлежи на разглеждане в настоящото охранително производство, респ. не може да е основание за постановяване на отказ за вписване в имотния регистър. Счита, че не е налице и другото основание за постановения отказ- неизпълнение на изискванията на чл.264 ДОПК, тъй като тази разпоредба изисква да бъде представено пред съдията по вписванията или удостоверение за липса на данъчни задължения, или за липса на непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски. Жалбоподателят твърди, че това означава или представяне на удостоверение за данъчна оценка с отбелязване относно наличието или липсата на данъчни задължения, или на декларация по чл.264 ДОПК за липса на задължения. В случая са били представени данъчни оценки за двата апортирани имота, а пък декларация по чл.264 ДОПК била представени в Търговския регистър при вписването на апортната вноска в капитала на дружеството. Претендира за отмяна на обжалваното определение и за разпореждане поисканото вписване да бъде извършено.

  Допускането на касационно обжалване се поддържа на основанието по чл.280, ал.1, т.1 и т.3 ГПК с твърдение, че е даден отговор на съществения правен въпрос „Следва ли при установяване на конкуриращи се права на собственост по отношение на апортирания имот- в случая, наличие на констативен нотариален акт за собственост, който е вписан след акта за собственост на апортиращото дружество, съдията по вписванията да постанови отказ за вписване на извършената апортна ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари