Определение №60316/12.08.2021 по дело №1306/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 60316

  гр. София, 12.08.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на двадесет и пети юни през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

  ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

  ГАЛИНА ИВАНОВА

  при участието на секретаря

  като изслуша докладваното от съдия Галина Иванова ч.т.д. № 1306 по описа за 2021 година.

  Производството е по чл. 274, ал. 2 от ГПК.

  „Весела“ ООД обжалва с частна жалба вх. № 384 от 18.1.2021 г. частта от решение № 1796 от 17.12.2020 г. по т.д. 2815/20 г. по описа на Окръжен съд – Варна, с която съдът е посочил, че решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл. 280, ал. 2 от ГПК.

  В частната жалба излага съображения, че това произнасяне било неправилно, тъй като делото имало граждански характер. Исковите претенции били в общ размер 12 500 лв. Решението било обжалвано в цялост и поради това подлежало на обжалване.

  Моли да се отмени тази част от решението на въззивния съд.

  Върховният касационен съд, състав на Второ търговско отделение, за да се произнесе взе предвид следното:

  Постановено е въззивно съдебно решение от Окръжен съд – Варна, по въззивна жалба на „Весела“ ООД срещу решението на районен съд – Варна, по иск, чиято цена е 12 500 лв. Предявеният иск от „Весела“ ООД е квалифициран като иск с правно основание чл. 79 от ЗЗД. Съгласно чл. 236, ал.1, т. 8 от ГПК, при постановяване на съдебно решение, съдът е длъжен да посочи подлежи ли на обжалване решението и пред кой съд. Спазвайки това изискване, Окръжен съд Варна е посочил, че решението е окончателно и не подлежи на обжалване, на основание чл. 280, ал. 2 от ГПК.

  Видно е от данните по делото, че с разпореждане № 1562 от 13.5.2021 г. по описа на Окръжен съд – Варна, касационната жлаба на „Весела“ ООД срещу решение 1796 от 17.12.2020 г. по в.т.д. 2815/20 г., е върната.

  Съгласно чл. 274, ал. 2 вр. ал. 1 от ГПК на обжалване пред Върховния касационен съд подлежат определенията на Апелативен съд, както и определенията на окръжен съд, като въззивна инстанция, в случаите: 1. когато са преграждащи или 2. изрично предвидени в закона, че подлежат на обжалване.

  В случая е постановено решение от Окръжен съд, което се обжалва в частта, в която е посочено, че не подлежи на обжалване.

  Доколкото с подадената частна жалба е сезиран Върховния касационен съд и е посочено, че се обжалва част от съдебно решение, то следва да се приеме, че Върховният касационен съд е надлежно сезиран и компетентен да прецени дали частната жалба е допустима.

  Настоящият съдебен състав намира, че обжалваният акт не може да се включи в очертаните хипотези на чл. 274, ал. 2, вр. ал. 1 от ГПК, не е преграждащ и не е предвиден за самостоятелно обжалване. В случай, на оспорване изводите на въззивния съд относно обжалваемостта на акта, заинтересованата страна следва да подаде касационна жалба, която въззивният съд на основание чл. 286 от ГПК да администрира. Това е сторено в настоящия случай и така подадената касационна жалба е върната, с което въпросът за обжалваемостта на съдебното решение пред Върховния касационен съд се разрешава, от компетентния съд.

  Частната жалба, с която е сезиран Върховният касационен съд, е подадена срещу част от съдебно решение, неподлежащо на самостоятелно обжалване. Поради това е недопустима и следва да се остави без разглеждане.

  Върховният касационен съд на Р България

  О П Р Е Д Е Л И

  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на „Весела“ ООД вх. № 384 от 18.1.2021 г. на ВКС срещу частта от решение № 1796 от 17.12.2020 г. по т.д. 2815/20 г. по описа на Окръжен съд – Варна, с която съдът е посочил, че решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл. 280, ал. 2 от ГПК.

  Определението може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари