Определение №60314/12.07.2021 по дело №1351/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №. 60314

  София, 12.07.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание на тринадесети май две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: МАРГАРИТА СОКОЛОВА

  Членове: СВЕТЛАНА КАЛИНОВА

  ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

  като разгледа докладваното от съдия Генчева гр. д. № 1351 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  С решение № 121 от 04.11.2020 г. по в. гр. д. № 203/2020 г. на Разградския окръжен съд е потвърдено решение № 39 от 18.02.2020 г. по гр. д. № 946/2019 г. на Разградския районен съд, с което е бил отхвърлен предявеният от И. Ц. Ц. срещу Я. П. А. и И. С. А. иск по чл.108 ЗС за ревандикация на 47/611 ид. части от ПИ с идентификатор ..... по КККР на [населено място]. Първоинстанционното решение по чл.250 ГПК № 2527/20.07.2020 г. по евентуалния положителен установителен иск за собственост на същия имот е обезсилено като недопустимо по съображение, че установителният иск се включва в предмета на делото по главния иск по чл.108 ЗС.

  Въззивният съд е приел, че процесният ПИ №..... по КККР на [населено място] с площ от 611 кв. м. включва в себе си бившия парцел X.-..... в кв. ..... по плана на града от 1968 г., който е с площ от 384 кв. м. Хронологичното проследяване на собствеността и промените в регулацията е следното:

  С нотариален акт № ...../1952 г. бащата на ищеца е закупил дворно място от 1280 кв. м., съставляващо парцел ..... от кв. ..... по плана на [населено място] от 1923 г. След смъртта на бащата е била извършена делба между наследниците, при която са били образувани три нови парцела, разпределени както следва: I-..... от 420 кв. м. в дял на ищеца, X.-..... от 345 кв. м. в дял на майка му А. и парцел II-..... от 458 кв. м. в дял на брат му Д. Ц.. На 30.10.1968 г. майката А. дарила на ищеца получения от нея при делбата парцел X.-..... с площ от 345 кв. м., а той съответно на 04.12.1968 г. ѝ дарил парцел I-...... По действащия ЗРП на града от 18.11.1968 г. парцел X.-..... от 345 кв. м. е станал с площ от 384 кв. м. Ищецът е бил собственик на двата съседни парцела I и X. в периода от 30.10.1968 г. - 04.12.1968 г. През 1969 г. ищецът се е снабдил със строително разрешение за парцел Х.-2447, в който изградил двуетажна жилищна сграда. На 29.07.1970 г. ищецът продал на Д. и П. К. 120/384 ид. ч. от парцел X.-..... и първи жилищен етаж от построената двуетажна сграда. През 1971 г. е приет нов ОУП на [населено място], като целият имот пл. № ..... е отреден за строеж на жилищен комплекс и магазини. Парцелирането на трите имота е отпаднало и същите са заснети като един общ пл. № ..... . При действието на този план, през 1984 г., братът на ищеца извършил дарение в негова полза на 202/1220 ид. части от имот пл. № ..... . На 17.04.1987 г. е одобрен нов ЗРП на кв. Запад, като за имот пл. № 2447 са отредени отново три парцела: II-2447 с площ от 440 кв. м. /по предходен план X.-....., собственост на ищеца/; III -..... с площ от 348 кв. м. /по предходен план I- ...../ и IV- ..... /бивш II -...../, като предвиденото отчуждаване за обществено мероприятие не е проведено. На 29.10.1998 г. съсобствениците Д. и П. К. дарили при равни права на двете си дъщери Г. Г. и И. С. 120/440 ид. ч. от дворното място представляващо тогава парцел II- ....., заедно с първия етаж от жилищната сграда, югоизточното мазе и гараж. На 10.03.15 г. /н. а. № ...../ последните продали на ответниците по делото собствените си общо 120/440 ид. ч.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари