Определение №60313/12.07.2021 по дело №1750/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60313

  София, 12.07.2021 година

  Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание на 25 май две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОНКА ДЕЧЕВА

  ВАНЯ АТАНАСОВА

  изслуша докладваното от съдията БОНКА ДЕЧЕВА

  гр.дело № 1750 /2021 година

  Производство по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба, подадена от А. В. Д. против решение № V-5 от 28.01.2021 г. по гр.д.№ 2692/2020 г. на Бургаски окръжен съд, с което е потвърдено Решение №1449 от 26.06.2020г. по гр.д.№ 4671/2019г. по описа на Бургаски РС. С последното е изнесен на публична продан, допуснатият до делба недвижим имот, представляващ апартамент с идентификатор .... по КККР на [населено място], с адрес,[жк][жилищен адрес] който се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор ...., с предназначение – жилище на едно ниво, с площ – 95,75 кв.м., с прилежащи части – избено помещение № 74 с площ 2,50 кв.м., 1,484 % от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, като получената от проданта сума се разпредели между касаторката и ответника по касация Д. С. Д. по равно.

  В касационната жалба се прави оплакване за неправилност на решението поради необоснованост на извода, че процесният апартамент е неподеляем и за допуснати съществени процесуални нарушения, защото съдът не е уважил искането й за допускане на повторна СТЕ относно поделяемостта на жилището, след като първата е била своевременно оспорена.

  В изложението по чл. 284, ал.3 т.1 ГПК се навеждат основанията по чл. 280, ал.1, т.1 ГПК по въпроса правилно ли въззивният съд е отказал да допусне исканите доказателства пред въззивната инстанция. Твърди се противоречие с решение № 34 по гр.д.№ 652/2011г. на ВКС, ІІ гр.о.

  Ответникът Д. Д. оспорва касационната жалба и допускането до касация, като счита, че въпросът не е правен а конкретен, касаещ фактите по делото и защото с цитираното решение, ВКС се е произнесъл по други въпроси, поради което не се установява противоречие с това решение.

  Касационната жалба е постъпила в срок, изхожда от процесуално легитимирана страна, против въззивно решение, което подлежи на обжалване е, поради което съдът я преценява като допустима.

  Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, като прецени наведеното основание за допускане до разглеждане на касационната жалба и доказателствата по делото, намира следното:

  С влязло в сила решение № 3287 от 29.11.2019 г. по гр.д. № 4671/2019 г. на РС-Бургас е допусната съдебна делба на процесния апартамент № 74, находящ се [населено място],[жк][жилищен адрес] със застроена площ 95,75 кв.м., избено помещение № 74 с площ 2,50 кв.м. и 1,484 % ид.ч. от общите части на блока.при равни права между бившите съпрузи.

  Никоя от страните не е направила претенция за възлагане. Според заключението на СТЕ, апартамента е неподеялем защото не е възможно отваряне на втори вход. Съгласно чл. 117 от Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, входното предверие трябва да е с минимална ширина 1,3 м. В случая дори коридора до входната врата, който е с ширина 1,8 м. да се ползва като обща част, не е възможно да се осигури входно предверие от 1,3 м., за всяко от двете жилища, които биха се обособили, съобразно посоченото нормативно изискване. Изолационното предверие е 0,9 м., т.е. то не може да стане входно предверие поради по-малката си ширина от нормативно установената. Тоалетната остава с вход от общата част, а трябва да е в жилището и не може да изпълнява функциите и на баня поради малката си площ. Втора кухня, или кухня-бокс ще трябва да се обособи над жилищно помещение. Касаторката е оспорила тази експертиза, но съдът е оставил без уважение искането й за назначаване на повторна СТЕ поради това, че оспорената е обоснована. Пред възивната инстанция ищцата също е поискала назначаване на СТЕ за поделяемостта,

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари