Определение №60312/12.07.2021 по дело №1128/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60312

  София, 12.07.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОНКА ДЕЧЕВА

  ВАНЯ АТАНАСОВА

  разгледа докладваното от съдията Д. Ценева гр.д. № 1128/2021 г. по описа на ВКС, І г.о. и за да се произнесе, взе предвид :

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба, подадена от Г. И. А. и М. Д. А. чрез техния пълномощник адв. Е. Р., против въззивно решение № 234 от 21.12.2020 г., поправено с решение № 4 от 01.02.2021 г. по гр.д. № 665/2020 г. на Окръжен съд- Добрич, с което е след частична отмяна на решение № 137 от 06.02.2020 г. по гр.д. № 3739/2020 г. на Районен съд- Добрич е постановено друго по същество на спора, с което жалбоподателите са осъдени на основание чл. 109 ЗС да премахнат постройката, надградена върху съществуваща в имота им „стопанска постройка и гараж”, изградена в собственото им дворно място, съставляващо УПИ .... в кв. .... по ПУП на [населено място] , с административен адрес [населено място] тошево, [улица], състояща се от две помещения с двускатен дървен покрив, както и 6 бр. лозови насаждения, намиращи се в дворното им място в непосредствена близост до регулационната граница между УПИ .... и УПИ .... в кв. .... по плана на града. В касационната жалба са изложени доводи за неправилност на постановения съдебен акт поради необоснованост, допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и нарушение на материалния закон.

  Иска се въззивното решение да бъде допуснато до касационно обжалване на основание чл. 280, ал.1, т.1 ГПК като постановено в противоречие с практиката на ВКС по въпроса за задължението на въззивния съд да обсъди и съобрази при решаване на делото всички доводи и възражения на страните, и на основание чл. 280, ал.1, т.3 ГПК по следните въпроси: 1. В случай, че източникът на неоснователното въздействие е незаконен строеж в съседен имот, може ли да се иска само въз основа на това твърдение неговото премахване, за да се прекрати неоснователно създаденото състояние, или трябва да се посочат и други обстоятелства, и ако такива не са посочени, следва ли искът да бъде отхвърлен като неоснователен. 2. Следва ли търсената с иска по чл. 109 ЗС защита да съответства на тежестта на нарушението. 3. Може ли съдът да основе решението си само на избрани от него доказателства, без да обсъди останалите събрани по делото доказателства и да изложи съображения защо ги приема или отхвърля като недостоверни. 4. Задължен ли е въззивният съд да обсъди и съобрази при решаване на делото всички доказателства, доводи и възражения на страните, и да изложи собствени мотиви при постановяване на решението си. 5. Следва ли по иск с правно основание чл. 109 ЗС ищецът да доказва по какъв начин са накърнени правата му, когато строителството е осъществено на регулационната линия. 6. Следва ли съдът при постановяване на своето решение да прецени дали дадено растение е дърво или храст, с оглед задължителните отстояния до оградата на съседа, и ако съдът няма необходимите познания, следва ли да назначи вещо лице за изясняване на проблема. Позовават се и на основанието за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал.2, изр. трето ГПК- очевидна неправилност.

  В писмен отговор на касационната жалба ответницата по касационната жалба Я. Д. В. чрез своя пълномощник адв. М. Ж. изразява становище, че не са налице сочените от жалбоподателите основания за допускане на касационно обжалване.

  Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:

  Жалбоподателите в настоящото производство са собственици на УПИ .... в кв. .... по плана на [населено място]. Ищцата Я. В. е собственик на съседния УПИ ....

  По делото е установено и не е спорно между страните, че с нотариално заверена декларация от 01.02.1989 г. Я. В. е дала съгласие жалбоподателят Г. А. да построи

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари