Разпореждане №60311/22.12.2021 по дело №

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60311

  гр. София, 22.12.2021 г.

  Мария Иванова – Председател на Трето гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 608899/17.12.2021 г., констатира следното:

  Преписката е образувана по касационна жалба вх. № 2708 от 03.11.2021 г. срещу решение № 69 от 04.10.2021 г., постановено по в.гр.д. № 20213500500174/2021 г. на Търговищки окръжен съд.

  Касационното производство е по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ; – II поток

  Касационната жалба не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:

  1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК;

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;

  3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;

  4/ не е приложено изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК - На касатора следва да се дадат указания от администриращия съд за представяне на изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280 ГПК. Изложението трябва да отговаря на изискванията на чл. 280 ГПК вр. чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК и постановеното по приложението му ТР №1/19.02.2010 г. по тълк. дело № 1/2009 г. на ВКС, ОСГТК, като касаторът посочи правният въпрос/и, по който/които въззивният съд се произнесъл и обоснове коя от хипотезите на чл. 280, ал. 1, т. 1-3 ГПК е налице, респ. позовава ли се на пороци по чл. 280, ал. 2 ГПК; Препис от изложението следва да се връчи на насрещната страна за отговор. След постъпването на отговор, респ. след изтичане на срока за това, преписката, надлежно администрирана, следва да се изпрати на ВКС по компетентност;

  5/ не е приложено адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК /КЖ е подадена от прокурор/;

  6/ не е внесена държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК /не се дължи/;

  7/ осъществена е процедурата по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи;

  По изложените съображения, председателят на Трето отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  р а з п о р е д и :

  връща преписка вх. № 608899/17.12.2021 г. на администриращия Търговищки окръжен съд за надлежно изпълнение на дадените по-горе указания.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари