Определение №60311/20.07.2021 по дело №723/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  O П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60311

  София, 20.07.2021 година

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, състав на второ отделение на гражданска колегия, в закрито съдебно заседание на деветнадесети април две хиляди двадесета и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

  ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

  ГЕРГАНА НИКОВА

  при участието на секретар

  изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА

  гр.дело № 723 /2021 година и за да се произнесе, взе предвид:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано касационната жалба вх. № 260256/11.01.2021 година на Д. Д. М. от [населено място], заявена лично и като правоспособен адвокат на САК срещу въззивно Решение № 260061 от 09.11.2020 година, постановено по В.гр.д. № 525/2019 година на ОС-Хасково в производство по чл. 108 ЗС във вр. с чл. 54, ал.2 ЗКИР.

  С касационната жалба се релевира довод за недопустимост, поради нередовност на исковата молба, разгледан незаявен иск. Поддържа се довод за нищожност на въззивното решение, доколкото съдебно-техническата експертиза е част от съдебното решение , а същата не е приподписана нито от районния съдия, нито от състава на въззивния съд. Алтернативно се поддържат доводи за неправилност , поради допуснати съществени процесуални нарушения, резултат на необективна и едностранна преценка на доказателствата по делото, неизяснена фактическа обстановка относно кадастралните граници на имота от 1968 година , необоснованост.

  С посоченото решение, окръжният съд в правомощията си на въззивна инстанция по чл. 258 и сл. ГПК е потвърдил Решение № 225 от 27.05.2019 година по гр.д. № 1172/2018 год. на РС-Димитровград , с което е прието за установено по отношение на Д. Д. М. от [населено място] , [община], че М. Г. К. от [населено място] е собственик на отразената графично между : т. 3; североизточния ъгъл на масивна жилищна сграда,находяща се в УПИ **, кв.46 по подробния устройствен план на [населено място] ; югоизнточния ъгъл на същата сграда и т.4 от скицата,представляваща Приложение №1 към заключението на вещото лице ( стр.135 от делото) , реална част с площ от 3,8 кв.м., заснета погрешно в пространствените предели на УПИ ** в кв.46 по подробния устройствен план на [населено място], област Х., вместо в пространствените предели на УПИ * и несъответно на вътрешната имотна граница между двата имота, като Д. Д. М. е осъдена да предаде на М. Г. К. владението на посочената реална част.

  Исковете за собственост и погрешно отразяване в КК и КР на недвижимия имот , в останалата му част , за разликата до претендираната площ от 4,8 кв.м. са отхвърлени като неоснователни и недоказани . Със същото решение са отхрлени , предявените от М. Г. К. срещу Д. Д. М. искове с правно основание чл.109 от ЗС.

  За да постанови решението, въззивният съд е приел, че съдебното исково производство е обрзувано по обективно съединените искове на М. Г. К. по чл. 54, ал.2 ЗКИР и чл. 108 ЗС, касаещи правилното ситуиране по плана на населеното място – [населено място], [община] и спор за собственост на реална част от ПИ с площ от 4,8 кв.м. , намиращи на границата на имотите , собственост на страните по спора, съответно УПИ **, собственост на ищцата М. К. и УПИ ** , собственост на ответницата Д. М.. Приел, че ищцата е доказала собствеността на реална част от 3.8 кв.м. , за която е признато, че е нейна собственост, погрешно е отразена като част от имота на ответницата , порди което и последната е осъдена да предаде владението , на основание чл. 108 ЗС. Съединените искове по чл. 109 ЗС са отхъврлени.

  Искането да се допусне касационно обжалване се поддържа с доводи, наред с тези за наличие на основания по см. на чл. 280, ал.2 предл.1 и предл.2 ГПК във вр. с релевираните основания за отмяна по чл. 281 т.1 и т.2 ГПК , че са налице основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280,

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари