Определение №60311/21.09.2021 по дело №3539/2020


Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения по чл. 274 ал. 3 ГПК
 • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос
Договорът за прехвърляне на вещни права върху чужд недвижим имот, разваля ли се по право по силата на влязло в сила решение за съдебно отстранение срещу приобретателя на имота, или е необходимо предявяването на иск по чл. 189, ал. 1 ЗЗД, вр. чл. 87, ал. 3 ЗЗД?
Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на тринадесети септември през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СВЕТЛА ДИМИТРОВА

ЧЛЕНОВЕ:
СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА, ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

като изслуша докладваното от съдията Светла Бояджиева ч. гр. д. № 3539 по описа за 2020 г, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.3 ГПК.

История на спора

Образувано е по частна касационна жалба вх. № 4438/15.10.2020 г., подадена от Т. И. И., чрез адв. Д. Г. против определение № 494/28.09.2020 г., постановено по в. ч. гр. д. № 334/2020 г. на Варненския апелативен съд, с което е потвърдено определение № 260251/22.07.2020 г., постановено по гр. д. № 492/2020 г. на Варненския окръжен съд за прекратяване на производството по делото, в частта по иска с правно основание чл. 87, ал. 3 ЗЗД, във вр. с чл. 189, ал. 1 ЗЗД.

Жалбоподателката счита, че договорът за продажба не се разваля по право, поради което е и предявен изричен иск за разваляне по съдебен ред. За нея било налице правен интерес от предявяване на иска, макар и допустимостта на предявения иск да е обусловена от давностен срок и да няма постановено тълкувателно решение по тълкувателно дело № 1/2019 г. ОСГТК на ВКС. Претендира отмяна на обжалваното определение като неправилно, постановено в противоречие на материалния закон.

Касационен въпрос

В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК жалбоподателката счита, че са налице основанията по чл. 280, ал. 1 ГПК, т. 1 и т. 3. Посочва, че е налице и основание за спиране на производството до постановяване на тълкувателно решение по правния въпрос. Поставя следния правен въпрос: „ Договорът за прехвърляне на вещни права върху чужд недвижим имот, разваля ли се по право по силата на влязло в сила решение за съдебно отстранение срещу приобретателя на имота, или е необходимо предявяването на иск по чл. 189, ал. 1 ЗЗД, вр. чл. 87, ал. 3 ЗЗД? „ – противоречие с решение № 41/05.05.2015 г. по т. д. № 85/2013 г., 1-во т.о. на ВКС; решение № 424/24.01.2012 г. по гр. д. № 1872/2020 г., 4-то г.о. на ВКС; решение № 162/17.06.2013 г. по гр. д. № 1317/2012 ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение
  Решение № 41 от 05.05.2015 г. по т. д. № 85/2013 г.
  Какво разбира законодателят под израза съдебно отстранен купувач по см. на чл. 191, ал. 1 ЗЗД – единствено купувач, спрямо когото е бил уважен осъдителен иск за собственост по чл. 108 ЗС или и купувач, спрямо когото е бил уважен установителен иск за собственост, предявен от трето лице, поради обстоятелството,…
 • Решение
  Решение № 424 от 24.01.2012 г. по гр. д. № 1872/2010 г.
  Във връзка с приложението на института на т.н.”евентуалната евикция” – за да се упражни надлежно правото на разваляне на договора по реда на чл.189 ал.1 изр.1 във вр.с чл.87 ал.3 ЗЗД от добросъвестния приобретател на спорния имот,следва ли да бъде установено със съдебно решение по положителен и безспорен начин притежаването…
 • Решение
  Решение № 162 от 17.06.2013 г. по гр. д. № 1317/2012 г.
  Има ли правен интерес добросъвестния купувач от предявяване на иск по чл. 189, във вр. с чл. 188 ЗЗД за разваляне на договора за покупко-продажба,ако в негова полза е изтекла придобивна давност и е станал собственик на имота?
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение №1/02.07.2021 по тълк. дело №1/2019
  Договорът за прехвърляне на вещни права върху чужд недвижим имот разваля ли се по право по силата на влязло в сила решение за съдебно отстранение срещу приобретателя на имота, или е необходимо предявяването на иск по чл. 189, ал. 1 ЗЗД вр. чл. 87, ал. 3 ЗЗД?

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари