Определение №60311/02.08.2021 по дело №1214/2019


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60311

  гр. София, 02.08.2021 година

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение в закрито съдебно заседание на шестнадесети юли през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

  АННА БАЕВА

  изслуша докладваното от съдия Анна Баева ч.т.д. № 1214 по описа за 2019г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.274, ал.2 ГПК.

  Образувано е по частна жалба на „ДИНАМО СЛИВЕН“ АД, представлявано от адв. Г. А., адв. Я. Д. и адв. В. П., срещу определение № 26 от 29.01.2019г. по т.д. № 207/2018г. на Бургаски апелативен съд, с което е допълнено на основание чл.248 ГПК постановеното по делото въззивно решение, като частният жалбоподател е осъден да заплати на ищеца разноски за първоинстанционното производство.

  Частният жалбоподател обжалва въззивното определение, като по отношение на съображенията за това препраща към подадените две касационни жалби срещу въззивното решение.

  Ответникът Е. Н. П. не представя отговор на частната жалба.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, намира, че частната жалба е подадена срещу акт, подлежащ на обжалване по реда на чл. 274, ал.2 от ГПК от легитимирана страна, като е спазен преклузивният срок по чл. 275, ал.1 от ГПК.

  С обжалваното определение въззивният съд е констатирал, че с решението си не се е произнесъл по отговорността на ответника за направените от ищеца разноски за първоинстанционното производство, които следва да му бъдат присъдени с оглед изхода на делото. Поради това, като е приел, че документираните разноски, направени от ищеца в първоинстанционното производство възлизат на 6 958 лева – държавна такса, депозити за вещо лице в размер на 1588 лева и възнаграждение за един адвокат в размер на 3000 лева, е присъдил на ищеца разноски в посочения размер.

  С постановеното от настоящия състав решение № 60113 от 19.07.2021г. по т.д.№ 1215/2019г. е оставено в сила обжалваното въззивно решение, с което след отмяна на решение № 17 от 09.05.2018г. по т.д. № 20/2015г. на Сливенски окръжен съд, касаторът „ДИНАМО СЛИВЕН“ АД е осъден да заплати на Е. Н. П. сумата 100 000 лева, представляваща част от цялата сума от 339 230,43 лева, представляваща неизпълнено задължение за заплащане на възнаграждение по договор за лицензия, сключен между тях на 01.09.2009г., и сумата 75 900,43 лева, представляваща обезщетение за забавено изпълнение на парично задължение в размер на мораторната лихва за периода от изискуемостта на всяка лицензионна вноска до предявяване на иска – 31.03.2015г., както и разноски в размер на 10 115 лева – адвокатско възнаграждение и 4 558,60 лева – държавни такси, а предявеният от касатора против Е. Н. П. насрещен иск за заплащане на сумата 52 030 лева, представляваща част от цялата сума от 520 308,27 лева, като получена без основание от Е. П., е отхвърлен.

  Настоящият състав намира, че обжалваното определение е правилно. С оглед изхода на делото, според който са уважени предявените от ищеца искове и е отхвърлен предявеният против него насрещен иск, на ищеца се дължат в цялост направените в първоинстанционното производство разноски, които са правилно определени по размер от въззивния съд.

  Поради това обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

  Така мотивиран, Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, състав на Второ отделение,

  О П Р Е Д Е Л И :

  ПОТВЪРЖДАВА определение № 26 от 29.01.2019г. по т.д. № 207/2018г. на Бургаски апелативен съд

  Определението не подлежи на обжалване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари