Разпореждане №60310/22.12.2021 по дело №

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60310

  гр. София, 22.12.2021 г.

  МАРИЯ ИВАНОВА –Председател на Трето гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 608898/17.12.2021 г., констатира следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК, вр. чл. 396, ал. 2 ГПК - II поток.

  Частна касационна жалба вх. № 20400/15.11.2021 г. срещу Определение № 514 от 18.02.2021 г. по в.ч.гр.д. № 403/2021 г. на Софийски апелативен съд:

  1/ подадена е в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК;

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 274, ал. 4 ГПК;

  3/ отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 260 ГПК;

  4/ не е приложено е изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 във вр. с чл. 284, ал. 2 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК - На частния жалбоподател следва да се дадат указания от администриращия съд за представяне на изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280 ГПК, вр. чл. 274, ал. 3 ГПК. Изложението трябва да отговаря на изискванията на чл. 280 ГПК вр. чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК и постановеното по приложението му ТР №1/19.02.2010 г. по тълк. дело № 1/2009 г. на ВКС, ОСГТК, като касаторът посочи правният въпрос/и, по който/които въззивният съд се произнесъл и обоснове коя от хипотезите на чл. 280, ал. 1, т. 1-3 ГПК е налице, респ. позовава ли се на пороци по чл. 280, ал. 2 ГПК; Препис от изложението следва да се връчи на насрещните страни за отговор. След постъпването на отговори, респ. след изтичане на срока за това, преписката, надлежно администрирана, следва да се изпрати на ВКС по компетентност;

  5/ приложено адвокатско пълномощно /по преписката/;

  6/ внесена държавна такса съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 4 ГПК и вр. с чл. 19 ТДТССГПК;

  7/осъществена процедура по чл. 276, ал. 1 ГПК за връчване на преписи;

  По изложените съображения, председателят на Трето отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  р а з п о р е д и :

  връща преписка вх. № 608898/17.12.2021 г. на администриращия Софийски апелативен съд за надлежно изпълнение на дадените по-горе указания.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари