Определение №60310/14.07.2021 по дело №1349/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60310

  гр. София,14.07.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание на деветнадесети май, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ

  ЧЛЕНОВЕ: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

  РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

  като изслуша докладваното от съдията Първанова гр. дело № 1349/2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на П. К. П., чрез процесуалния представител адвокат К. И. Т., срещу въззивно решение № 288/21.12.2020 г. по гр. д. № 2544/2020 г. на Окръжен съд - Бургас. Поддържат се оплаквания, че решението е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост - основания за касационно обжалване по чл. 281, т. 3 ГПК.

  В приложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК са изложени твърдения за наличие на основанията по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК. Поставят се въпросите: 1. Следва ли съдът при допускане на жилищен имот до делба да изясни въпроса дали същият е поделяем на два или повече самостоятелни жилищни обекта, и едва след което да пристъпи към втората фаза на делбата; 2. Задължен ли е съдът, при съблюдаване на принципа за служебното начало по чл. 7 ГПК, сам да възложи на вещото лице по съдебно-техническата експертиза в първата фаза на делбения процес, да изследва дали един жилищен имот е поделяем на два самостоятелни жилищни обекта; 3. Второинстанционният съд в първата фаза на делбата може ли с решението си да възложи разноски на страна, която не е оспорвала правото на насрещна страна на иск за делба и не е препятствала реализиране на потестативното й право, с оглед специалната разпоредба на чл. 355 ГПК, спрямо чл. 78 ГПК и чл. 81 ГПК. Не е посочена практика на ВКС във връзка с основанието по чл.280,ал.1,т.1 ГПК. Сочат се конкретни въззивни решения, но тази практика на съдилищата е извън основанията по чл.280,ал.1 ГПК.

  Касаторът твърди, че по поставените въпроси обжалваното решение противоречи на цитираната в изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК съдебна практика на районен и окръжен съд.

  Ответниците по касационната жалба Н. К. К. и Т. Р. К. не са подали писмени отговори в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК.

  Касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК срещу подлежащ на обжалване акт на въззивния съд и отговаря на изискванията на чл. 284 ГПК, поради което е процесуално допустима.

  При проверка допустимостта на касационното производство, ВКС, ІІ г. о., констатира следното:

  С въззивното решение е потвърдено решение № 260151/31.08.2020 г., постановено по гр. д. № 3655/2019 г. на Районен съд - Бургас в частта, в която съдът е допуснал извършването на съдебна делба между съделителите Н. К. К., Т. Р. К. и П. К. П., на съсобствения им недвижим имот, представляващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор *****, находящ се в [населено място], [жк], [жилищен адрес] ап. Ляв, който се намира в сграда № *, разположена в поземлен имот с идентификатор ***, с предназначение на обекта: жилище, апартамент, с площ от 79,94 кв. м., с прилежащи части - избено помещение № 3, с площ от 2 кв. м., при квоти от 1/6 ид. ч. за П. П., 1/6 ид. ч. за Н. К. и 4/6 ид. ч. общо (в режим на СИО) за Н. К. и Т. К..

  Въззивният съд е приел, че след смъртта на К. К., съпругата му Р. К. е придобила 4/6 ид. ч. от процесния имот, доколкото по делото не се спори, че същият е придобит по време на брака й с наследодателя в режим на СИО. Неговите деца - Н. К. и П. П., са наследили по 1/6 ид. ч. от имота. Видно от нотариален акт № 41/2013 г., майката Р. К. продала на Н. К., по време на брака й с

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари