Разпореждане №60309/22.12.2021 по дело №

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60309

  гр. София, 22.12.2021 г.

  МАРИЯ ИВАНОВА –Председател на Трето гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 608897/17.12.2021 г., констатира следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК - II поток.

  Частна жалба вх. № 15295/02.09.2021 г. срещу Определение № 2052 от 30.07.2021 г. по в.ч.гр.д. № 2209/2021 г. на Софийски апелативен съд:

  1/ подадена е в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК;

  2/ отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 260 ГПК;

  3/ приложено адвокатско пълномощно /лист 158 от първа инстанция/;

  4/ внесена държавна такса съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 4 ГПК и вр. с чл. 19 ТДТССГПК;

  5/осъществена процедура по чл. 276, ал. 1 ГПК за връчване на преписи – Постъпилият отговор вх. № 21677/01.12.2021 г. е подаден от адвокат в лично качество и като пълномощник на друга страна; В частта, в която отговорът е депозиран в лично качество преписката следва да бъде върната на администриращия съд, на осн. чл. 285 ГПК, за извършване на проверка на валидността на положения електронен подпис върху отговора на частната жалба, като бъде приложена разпечатка от електронния файл, удостоверяваща валидността на електронния подпис; евентуално – да бъде указано на страната да представи саморъчно подписани документи, в случай, че положеният електронен подпис не е валиден или не принадлежи на подателя. Приложеното пълномощно за представителство пред ВКС на С. П. от адв. Н. П. е приложено по преписката в незаверено ксерокопие. Да се дадат указания за представяне на оригинал на пълномощното или същото да бъде надлежно заверено от адвоката по реда на Закона за адвокатурата.

  По изложените съображения, председателят на Трето отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  р а з п о р е д и :

  връща преписка вх. № 608897/17.12.2021 г. на администриращия Софийски апелативен съд за надлежно изпълнение на дадените по-горе указания.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари