Решение №60309/13.12.2021 по дело №1445/2021

Спорът е допуснат до касация с Определение №60634/30.09.2021 по дело №1445/2021

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос
Налице ли е основанието по чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ в случаите, в които при сключването на договора работникът не отговаря на изискванията за образование или квалификация за работата?
Отговор
Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в открито заседание на шести декември две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мими Фурнаджиева

ЧЛЕНОВЕ:
Велислав Павков, Десислава Попколева

при секретаря Даниела Цветкова в присъствието на прокурора като разгледа докладваното от съдията Павков гр.д.№ 1445 по описа за 2021 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Н. Д. П. против решение № 260014/03.02.2021 г., постановено по гр.д.№ 995/2020 г. от състав на Окръжен съд – Добрич.

Ответникът по касационната жалба не е представил писмен отговор, като в открито съдебно заседание не изпраща представител.

Касационното обжалване е допуснато с определение № 60634/30.09.2021 г..

Касационен въпрос

Правен въпрос, обосновал допустимостта на касационното обжалване е, налице ли е основанието по чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ в случаите, в които при сключването на договора работникът не отговаря на изискванията за образование или квалификация за работата. Касационното обжалване е допусната в хипотезата на чл.280, ал.1, т.1 ГПК – поради противоречие с практиката на ВКС - т.р. №4/2021 г., постановено по т.д.№ 4/2017 г. на ОСГК на ВКС.

Мотиви

По отговора на правния въпрос, настоящия състав на ВКС споделя изцяло тълкуването, дадено с цитираното тълкувателно решение, а именно:

Когато минималните изисквания за образование или професионална квалификация не са предвидени в нормативен акт, работодателят може да определя тези изисквания с длъжностната характеристика и/или в щатното разписание. С оглед особеностите на конкретната работа и нуждите на предприятието, работодателят може да въведе и по-високи изисквания за образование и квалификация за заемане на определена длъжност от нормативно установените или при сключването на индивидуалния трудов договор да приеме, че работникът или служителят притежава нужните умения и образование, които са достатъчни за изпълнение на съответната трудова функция. Сключването на трудов договор при начална липса на изискванията на работодателя за определена длъжност не е пречка за съществуване на самия договор, а преценката на работодателя, че определен кандидат може да изпълнява възложената работа в интерес на предприятието, е възможно да бъде оправдано от гледна точка на професионалния опит на работника или служителя на същата или сходна позиция, или от липсата на друг кандидат за вакантната длъжност. Работодателят може да прекрати трудовия договор като упражни своето субективно преобразуващо право само ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари