Определение №60309/09.07.2021 по дело №1422/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60309

  София, 09.07. 2021 година

  Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и шести май две хиляди и двадесета година в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

  ЧБЕНОВЕ: ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

  ВАНЯ АТАНАСОВА

  като разгледа докладваното от съдията Бранислава Павлова

  гражданско дело N 1422/ 2021 г. по описа на Първо гражданско отделение, за да се произнесе съобрази:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Подадена е касационна жалба от П. С. И. против възивното решение на Врачанския окръжен съд № 260009 от 11.01.2021г. по гр.д.№ 459/2020г., с което е потвърдено решението на Районния съд [населено място] № 20 от 25.03.2020г. по гр.д.№ 17/2019г. за отхвърляне на предявения от П. И. С. срещу Р. Й. Л., С. М. Ч., Н. С. Ч. и Р. С. К. установителен иск за собственост на недвижим имот с площ от 418 кв.м., представляващ УПИ ..... с кад № ..... и УПИ ХІ с кад.№ ..... кв. ..... по плана на [населено място], общ.М..

  В касационната жалба се поддържа, че решението на въззивния съд е неправилно поради необоснованост и нарушение на процесуалните правила - неизследване в последователност на фактите от значение за делото. Сочи се и неправилно тълкуване от въззивния съд на разпоредбата на чл.22 от Закона за благоустройството на населените места от 1941г. /отм./.

  Ответниците Р. Й. Л., С. М. Ч., Н. С. Ч. и Р. С. К. са подали писмен отговор, в който изразяват становище, че не са налице основанията на чл.280 ал.1 ГПК за допускане на касационното обжалване.

  Касационната жалба е подадена в срок, отговаря на изискванията на чл.284 ГПК и не е налице изключението на чл. 284 ал.3 ГПК предвид предмета на делото – иск за собственост, поради което е процесуално допустима.

  С въззивното решение в обжалваната част Врачанският окръжен съд е приел, че спорната част от 418 кв.м. е включена в регулационния план на [населено място] от 1928 г. Съгласно действалите преди и към момента на одобрение на регулационния план на селото от 1928 г. благоустройствени закони както и съгласно чл. 39, ал. 3 от ЗПИНМ /отм./, дворищната регулация има непосредствено отчуждително действие по отношение на придаваемите имоти. Същите се считат отчуждени по силата на самия регулационен план, без да е необходимо заплащането на обезщетение на собственика. В конкретния случай придаването на процесната реална част към съседния имот е станало с регулационния план от 1928 г. Към този момент дворищната регулация е имала вещно действие и то се е реализирало веднага след влизане в сила на плана по силата на чл. 47 ЗБНМ /отм./ . В този смисъл съдът се е позовал и на практика на ВКС – решение № 981/03.07.01 г. на ВКС по гр. дело № 2228/2000 г. на ІV г. о. При посочената законодателна уредба според въззивния съд не може да се претенедира собствеността на придаваемите по регулация части от УПИ по одобрения през 1928 г. регулационен план на [населено място] по причина, че тези части не са заплатени. Влезлият в сила регулационен план на [населено място] от 1928 г. е станал кадастрална основа за изготвяне на действащия към момента рег. план от 1974 г. на същото село, доколкото по делото не се твърди и няма доказателства след 1974 г. да е изготвян друг регулационен план на селото.

  При тези мотиви на въззивния съд не е налице основанието на чл.280 ал.1 т. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване поради липса на противоречие между изводите на въззивния съд за правното действие на благоустройствените закони към 1928г. по отношение на придаваемите части към други парцели с практиката на ВС и ВКС . Този въпрос е разрешен от въззивния съд в съответствие с константната практика на ВС и ВКС - решение № 1288 по гр.д.№ 2920/1960г.ІІІ г.о., решение № 627 от 27.07.2009 г. по гр. д. № 1961/2008 г., IV г. о.. решение № 866

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари