Определение №60308/02.08.2021 по дело №1119/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения по чл. 274 ал. 2 ГПК
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Друго

Анотация

Въпрос

Води ли до неспазване на срока подаването на жалба пред съда по електронен път след края на работното му време?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в открито заседание на шестнадесети юли през две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
КОСТАДИНКА НЕДКОВА, АННА БАЕВА

като изслуша докладваното от съдия Анна Баева ч.т.д. № 1119 по описа за 2021г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК вр. чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК.

История на спора

Образувано е по частна жалба на адв. М. К. Д. срещу разпореждане № 260432 от 30.03.2021г. по ч.т.д. № 115/2021г. на Апелативен съд – Варна, ТО, II състав, с което е върната подадената от М. К. Д. частна касационна жалба вх. № 261726 от 29.03.2021г. срещу определение № 260137 от 17.03.2021г. по в.ч.т.д. № 115/2021г. на Апелативен съд – Варна.

Частната жалбоподателка поддържа, че обжалваното разпореждане е нищожно, тъй като е постановено еднолично, вместо от тричленен състав, евентуално недопустимо, тъй като не отчита физическия фактор „време” по отношение на момента на подаване на подписана с електронен подпис и придружена от сертификата от подписването жалба по електроенeн път, респ. недопустимо смесва в обща зависимост работното време на съда и продължителността на денонощието в качеството им на фактори, определящи, но само при конкретни специални обстоятелства, срока за подаване на жалба. Счита, че разпореждането е и неправилно поради нарушения на материалния закон и допуснати нарушения на съдопроизводствените правила. Моли обжалваното разпореждане да бъде прогласено за нищожно, евентуално да бъде обезсилено като недопустимо, евентуално да бъде отменено като неправилно, и делото да бъде върнато на апелативния съд за продължаване на съдопроизводствените действия от друг състав на съда.

Мотиви

Върховният касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, намира, че частната жалба е подадена срещу акт, подлежащ на обжалване по реда на чл. 274, ал.2 ГПК вр. чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК от легитимирана страна, като е спазен преклузивният срок по чл. 275, ал.1 от ГПК.

Разгледана по същество, частната жалба е основателна.

С обжалваното разпореждане съдията-докладчик е приел, че постъпилата частна касационна жалба вх. № 261726 от 29.03.2021г. срещу определение № 260137 от 17.03.2021г. по в.ч.т.д. № 115/2021г. на Апелативен съд – Варна е подадена извън законоустановения едноседмичен срок. Констатирал е, че препис от определението е връчен лично на М. К. Д. на 19.03.2021г., поради което срокът за обжалване е изтекъл на 26.03.2021г. Посочил е, че частната жалба е била депозирана по електронен път, чрез електронната поща на Варненски апелативен съд в 22:54 ч. на 26.03.2021г. /видно от приложение сертификат за подписване с КЕП/, т.е. на последния ден от срока за обжалване и в извънработно време на съда, което е намерил за нередовно подаване.

Настоящият състав намира за неоснователен довода за нищожност на обжалваното разпореждане. Съгласно т.10 на ТР № 1 от 09.12.2013г. по тълк.д. № 1/2013г. на ОСГТК на ВКС разпорежданията, с които въззивния съд връща касационна жалба на някое от основанията по чл.286, ал.1 ГПК или частна касационна жалба на някое от основанията по чл.262, ал.2 ГПК вр. чл.275, ал.2 ГПК, следва да бъдат постановявани еднолично.

Неоснователен е и доводът за недопустимост на разпореждането, тъй като изложените във връзка с него твърдения са относими съм правилността на съдебния акт, а не към неговата допустимост.

Разпореждането е неправилно.

Частната касационна жалба е подадена по електронен път, подписана с квалифициран електронен подпис, чрез електронната поща на Варненски апелативен съд на 26.03.2021г. – последния ден от предвидения в чл.275, ал.1 ГПК срок. Видно от приложения сертификат за подписване с КЕП, частната касационна жалба е изпратена след изтичане на работното време на съда – в 22:54ч. Настоящият състав намира, че подадената чрез електронна поща частна касационна жалба, подписана с КЕП, има характера на подписан електронен документ,

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари