Определение №60307/09.11.2021 по дело №1035/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60307

  София, 09.11.2021 г.

  В И М Е Т О НА Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на трети ноември, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  Председател : МАРИО ПЪРВАНОВ

  Членове : ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

  МАЙЯ РУСЕВА

  изслуша докладваното от съдията Марио Първанов гр. дело № 1035/2021 г.

  Производството е образувано по касационна жалба на А. Б. А., [населено място], подадена от пълномощника му адвокат М. Г., срещу решение №260091 от 18.12.2020 г. по гр. дело № 65/2020 г. на Врачанския окръжен съд, с което е потвърдено решение №1090/16.12.2019 г. по гр. дело №725/2019 г. на Врачанския районен съд. С първоинстанционното решение е уважен предявеният от Д. М. Н. срещу касатора иск с правно основание чл.40 ЗЗД и е прогласен за недействителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, обективиран в нотариален акт № 57, том I, рег. № 1951, нот. дело № 24/2017 г. на нотариус Е. С., район на действие РС-В., рег. № 598 при НК на РБ, вписан в Службата по вписвания с вх. рег. № 2205 от 03.05.2017 г., акт № 117, том 5, дело 885/2017 г., дв. вх. № 2203, с който Д. М. Н., действаща чрез пълномощника си А. Б. А., е продала на А. Б. А. притежавания от нея недвижим имот, представляващ самостоятелен обект в сграда – апартамент №12 с идентификатор 12259.1010.20.5.12, находящ се в [населено място], по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № ИА-18-43/16.09.2005 г. на Изпълнителния директор на АК.

  Предвид уважаването на главния иск, съдът не се е е произнесъл по предявения от ищцата против ответника в условията на евентуалност осъдителен иск с правно основаяние чл.79, ал.1 във вр. с чл.200, ал.1 ЗЗД за заплащане на сумата от 9800.00 лева, посочена като продажна цена на имота в цитирания по- горе нотариален акт № 57.

  С определение №60649 от 26.07.2021 г. е допуснато касационно обжалване на решение №260091 от 18.12.2020 г. по гр. дело № 65/2020 г. на Врачанския окръжен съд.

  С молба №67935 от 20.10.21 г. ищцата Д. М. Н. е направила отказ от предявените искове. Посочила е, че с извънсъдебно споразумение от 13.10.21 г. са уредили отношенията си с ответника като са постигнали съгласие и за това всички направени деловодни разноски до този момент да останат за страните така, както са направени. Моли да се обезсили въззивното решение.

  Върховният касационен съд намира, че с направения отказ от исковете е валидно десезиран от страната, разполагаща с правото на иск, поради което не може да разгледа спора. Според чл.233 ГПК ищецът може да се откаже от спорното ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари