Определение №60306/08.07.2021 по дело №1335/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60306

  С.

  София, 08.07. 2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на двадесети април две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: ДИЯНА ЦЕНЕВА

  Членове: БОНКА ДЕЧЕВА

  ВАНЯ АТАНАСОВА

  като разгледа докладваното от съдията Атанасова гр.дело № 1335 по описа за 2021 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 и сл. ГПК.

  Образувано е по касационна жалба, подадена от Р. М. Н., Д. П. Н., К. Г. Н., Г. В. Н., К. З. Г., Н. З. Ж., А. Н. Н., З. Ж. М., М. Ж. Б. и И. М. И., чрез адв. А. А., АК – П., против решение № 229 от 23. 10. 2020 г. по в. гр. д. № 346/2020 г. на ОС – Перник, ГО, с което е потвърдено решение № 1512 от 18. 11. 2019 г., поправено с решение № 514 от 2. 03. 2020 г., и двете постановени по гр. д. № 07683/2017 г. на РС – Перник, с което е уважен предявеният от С. К. Й., И. С. М., И. Б. Й., Д. Й. К., Б. Й. И., К. С. Й., Д. С. Т., Ц. С. Т., Е. Н. П., Д. З. П. и Й. З. Ц. против Р. М. Н., Д. П. Н., К. Г. Н., Г. В. Н., К. З. Г., Н. З. Ж., А. Н. Н., З. Ж. М., М. Ж. Б. и И. М. И. иск с правно основание чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ, като е признато за установено по отношение на ответниците, че към образуване на ТКЗС през 1958 г. наследодателят на ищците Ц. П. Д. е бил собственик на земеделски имот – нива с площ от около 2 дка, находяща се в землището на [населено място], общ. П., м. „Б. рид“, при съседи: братя Н., А. С., Л. П. и река, описан в н.а. № ....., том ...., дело № ..../1955 г.

  Излагат се съображения за недопустимост на решението, тъй като 730 кв.м. от имота били възстановени на ищците с влязло в сила решение на ОСЗ – Д., а за останалите 1270 кв.м. е постановен отказ за възстановяването им, също с влязло в сила решение на ОСЗ – Д.. Поддържа се и неправилност на решението, поради необоснованост на фактическите изводи и поради постановяването му в нарушение на материалния закон. Иска се допускане до касационно обжалване на въззивното решение по поставени процесуалноправни въпроси във връзка с основанието по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, както и на основание чл. 280, ал. 2, пр. 2 ГПК.

  Ответниците по касационната жалба – ищците С. К. Й., И. С. М., И. Б. Й., Д. Й. К., Б. Й. И., К. С. Й., Д. С. Т., Ц. С. Т., Е. Н. П., Д. З. П. и Й. З. Ц., с подаден чрез адв. Б. Б. писмен отговор, оспорват същата като неоснователна. Твърдят липса на основания по чл. 280 ГПК за допускане до касационно обжалване на въззивното решение и правилност на същото. Претендират разноски за настоящата инстанция.

  Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение, за да се произнесе, съобрази следното:

  За да постанови атакуваното решение, въззивният съд е приел, че искът по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ е допустим. Прието е, че съгласно ТР № 1/1997 г. и ТР № 4/2014 г. на ОСГК на ВКС, т. 3А, само ако административното производство е приключило с окончателен отказ за възстановяване на собствеността или не може да започне поради изтичане на сроковете по чл. 11 ЗСПЗЗ, предявяването на иск по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ е процесуално недопустимо. Преценката кога административното производство е приключило с окончателен отказ за възстановяване на собствеността следва да бъде извършена във всеки конкретен случай, с оглед естеството и правните последици на постановеното от ОСЗ решение. В случая процесният имот е заявен за възстановяване

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари