Определение №60306/14.07.2021 по дело №1218/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60306

  гр. София,14.07.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание на дванадесети май, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ

  ЧЛЕНОВЕ: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

  РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

  като изслуша докладваното от съдията Първанова гр. дело № 1218/2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Х. М., гражданин на Република Турция и бивш гражданин на Република България, с имена в Република България – Ю. С. М. и А. С. М., с ЕГН: [ЕГН], чрез процесуалния представител адвокат Х. К., срещу въззивно решение № 147/21.12.2020 г. по гр. д. № 220/2020 г. по описа на Окръжен съд – Кърджали. Поддържат се оплаквания, че решението е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост – основания за касационно обжалване по чл. 281, т. 3 ГПК.

  В приложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК са изложени твърдения за наличие на основанията по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК. Поставят се въпросите: 1/ Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички доводи и възражения на страните и доказателствата във връзка с тези доводи и възражения; 2/ Длъжен ли е въззивният съд, при съобразяването на принципните изисквания за дейността на съда по извършване на преценка на гласните доказателства да извърши анализ на показанията на свидетелите, при наличие на противоречие в показанията им и длъжен ли е да посочи защо дава вяра на показанията на едни свидетели, а на други свидетели не; 3/ Длъжен ли е съдът при спор между страните за уговореното в договора да извърши тълкуване на тяхната воля, при спазване на законовите критерии в чл. 20 ЗЗД.

  Твърди, че по тези въпроси въззивното решение противоречи на следната практика на ВКС: ТР № 1/17.07.2001 г. по гр. д. № 1/2001 г., ОСГК на ВКС; решение № 8/06.04.2020 г. по гр. д. № 1618/2019 г. на ВКС; решение № 17/08.02.2016 г. по гр. д. № 4121/2015 г. на ВКС, IV г.о.; решение № 176/28.05.2011 г. по гр. д. № 759/2010 г., на ВКС; решение № 50/30.07.2019 г. по т. д. № 1883/2018 г., ВКС, I т.о.; определение № 462/23.05.2018 г. по гр. д. № 909/2018 г., на ВКС, IV г.о.; решение № 162/29.01.2019 г. по гр. д. № 10/2018 г., на ВКС, I г.о.; определение № 682/02.11.2010 г. по т. д. № 297/2010 г., на ВКС.

  Ответникът по касационната жалба Д. Р. С. е подал писмен отговор в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК, в който твърди, че не са налице предпоставките за допускане на касационно обжалване, като оспорва жалбата и по същество.

  Касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК срещу подлежащ на обжалване акт на въззивния съд и отговаря на изискванията на чл. 284 ГПК, поради което е процесуално допустима.

  При проверка допустимостта на касационното производство, ВКС, ІІ г. о., констатира следното:

  С обжалваното решение е отменено решение № 151/22.07.2020 г. по гр. д. № 518/2019 г. на Районен съд – Момчилград и вместо него постановено друго, с което е отхвърлен предявеният от Х. М. против Д. Р. С. иск с правно основание чл.108 ЗС за признаване за установено, че ищецът е собственик на недвижим имот, представляващ УПИ * с пл. № *, находящ се в кв. 12 по плана на [населено място], с площ от 500 кв. м., ведно с построената в него масивна жилищна сграда на два етажа с площ от 100 кв. м. и разгъната застроена площ от 200 кв. м., и за осъждане на ответника да предаде на ищеца владението на посочените имоти.

  Въззивният съд е приел за установено, че ищецът е заминал за Република Турция през 1984 г. - 1985 г. Ответникът Д. С. е живял в процесния имот, заедно със семейството

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари