Разпореждане №60305/21.12.2021 по дело №

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60305

  гр. София, 21.12.2021 г.

  МАРИЯ ИВАНОВА – Председател на Трето гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 608795/14.12.2021 г., констатира следното:

  Преписката е образувана по касационна жалба вх. № 15597 от 09.09.2021 г. срещу решение № 898 от 26.07.2021 г., постановено по в.гр.д. № 20211000500289/2021 г. на Софийски апелативен съд.

  Касационното производство е по чл. 19, ал. 3 ЗЗД – II поток

  Касационната жалба не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:

  1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК;

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК /д.о. лист 36 от гр. дело 14263/18 на СГС/;

  3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;

  4/ не е приложено изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;

  5/ приложено адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК /лист 142 от гр.д. 14263/18 на СГС/;

  6/ внесена държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК;

  7/ осъществена е процедурата по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи – постъпил отговор в срок;

  И преписката следва да се върне на администриращия съд поради следното:

  1. Поставените в касационната жалба въпроси по чл. 280 ГПК са лаконични, абстрактни и необосновани. На касатора следва да се дадат указания за представяне на изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280 ГПК. Изложението трябва да отговаря на изискванията на чл. 280 ГПК вр. чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК и постановеното по приложението му ТР №1/19.02.2010 г. по тълк. дело № 1/2009 г. на ВКС, ОСГТК, като касаторът посочи правният въпрос/и, по който/които въззивният съд се произнесъл и обоснове коя от хипотезите на чл. 280, ал. 1, т. 1-3 ГПК е налице, респ. позовава ли се на пороци по чл. 280, ал. 2 ГПК; Препис от изложението следва да се връчи на насрещната страна за отговор. След постъпването на отговор, респ. след изтичане на срока за отговор, преписката, надлежно администрирана, следва да се изпрати на ВКС по компетентност;

  2. Отговорът на КЖ, подаден от М. М., е приподписан с електронен подпис от особен представител /назначен с определение на СГС, лист 83 от първоинстанционното дело/. Преписката следва да ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари