Определение №60305/02.08.2021 по дело №690/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 60305

  гр. София, 02.08.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

  ГАЛИНА ИВАНОВА

  при участието на секретаря

  като изслуша докладваното от съдия Галина Иванова т.д. № 690 по описа за 2020 година.

  Постъпила е на 24.3.2021 г. молба от Р. Д. Б. и „Гарант РБ“ ЕООД чрез адвокат С. Й., с която е поискано допълване и поправка на явна фактическа грешка на определение, постановено на 25.02.2021 г. по настоящето дело, както и изменение на същото в частта за разноските.

  Иска да бъде допълнено, като съдът присъди: законната лихва върху вземанията. Излага съображения, че с молбата по чл. 245, ал. 3 от ГПК е формулирал това искане.

  Сочи обстоятелства, че предметът на искането, формулирано в молбата по чл. 245, ал. 3 от ГПК, в размер на 125 626,44 евро с равностойност 245 703,98 лв. Тази сума била събрана от съдия-изпълнител и разпределена (изплатена) изцяло. Сочи протоколите на съдия-изпълнител, с които събраните в резултат на принудително изпълнение суми, са отнесени за погасяване на задължението именно за тази договорна лихва. Законната лихва върху събраните суми била както следва:

  Сумата, по протокол 2 от 16.12.2.104 г. – договорна лихва в размер на 150 424,61 лв – законна лихва за периода 16.12.2014 г. до 8.12.2020 г. – 91 331,95 лв

  Сумата по протокол № 3 от 17.12.2014 г. договорна лихва в размер на 16 065,14 лв, законна лихва за периода 17.12.2014 г. до 8.12.2020 г. в размер на 9 749,66 лв

  Сумата по протокол № 4 от 17.12.2014 г. договорна лихва в размер на 116 739,49 лв законна лихва за периода 17.12.2014 г. до 8.12.2020 г. в размер на 70 847,13 лв.

  Освен така формулираното искане излага съображения, че иска изменение на определението в частта за разноските, на основание чл. 38 от ЗАДв, присъждане на адвокат Й. на сумата, представляваща адвокатско възнаграждение.

  Освен това счита, че доверителят й има право на разноски за заплатения депозит за вещо лице.

  Счита, че при определяне на разноските на банката съдът е допуснал очевидна фактическа грешка.

  Ответникът по молбата „Тексимбанк“ АД в становище от 15.4.2021 г. оспорва същата. Твърди, че няма непроизнасяне по цялото искане, с оглед изложените от съда мотиви. Сумите, претендирани като законна лихва се посочвали за първи път. А това било нова искова молба. На практика с молбата се инвокирали оплаквания за неправилност на постановеното определение. Моли да се остави без уважение искането.

  Върховен касационен съд, състав на Второ търговско отделение, за да се произнесе взе предвид следното:

  В молбата са инкорпорирани следните искания:

  Искане за допълване, на основание чл. 250 от ГПК, на постановеното определение с присъждане на законната лихва върху вземанията, за които следва да се издаде обратен изпълнителен лист. Това искане е подадено в предвидения в закона срок. Същото е неоснователно. В мотивите си настоящият съдебен състав е приел, че искането за присъждане на лихва, както е формулирано от частния жалбоподател „Ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумата“ е неоснователно, поради това, че е проведено принудително изпълнение и сумите са събрани в резултат на принудително изпълнение. Следователно настоящият съдебен състав се е произнесъл по искането и липсва основание за допълване. След като е потвърдено определението на Апелативен съд София в останалата обжалвана част, с която искането на молителите е оставено без уважение, то има произнасяне и по присъждане на законната лихва върху сумите и е потвърден изводът на Апелативен съд – София за неоснователност. На допълване подлежат само актовете на съда, които не съдържат произнасяне по цялото искане. Недопустимо е по пътя на допълване на определението да се изменя неговият диспозитив.

  Освен това е формулирано искане за допълване в частта за договорната лихва, като се претендира законна лихва от датата на всяко неоснователно изпълнение върху сумите, подлежащи на връщане до датата на открито съдебно заседание, проведено по настоящето дело. Това искане следва да

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари