Определение №60305/08.07.2021 по дело №1482/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60305

  София, 08.07.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОНКА ДЕЧЕВА

  ВАНЯ АТАНАСОВА

  разгледа докладваното от съдията Д. Ценева гр.д. № 1482/2021 г. по описа на ВКС, І г.о. и за да се произнесе, взе предвид :

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба, подадена от Г. Т. А. чрез нейния пълномощник адв. М. С., срещу въззивно решение № 260074 от 03.11.2020 г. по в.гр.д. № 1164/2020 г. на Старозагорския окръжен съд. Жалбоподателката поддържа, че въззивното решение е недопустимо. В касационната жалба излага подробни доводи за това, че предявеният от В. Т. А. иск с правно основание чл. 30 ЗН за намаляване на дарението, извършено от общия на страните наследодател Т. Г. А. в полза на жалбоподателката, е недопустим, тъй като с влязло в сила решение по гр.д. № 23/2004 г. съсобствеността между страните по отношение на дарения недвижим имот е прекратена чрез делба и имотът е изнесен на публична продан. Счита, че след като в делбеното производство ищцата не е упражнила правото си по чл. 30 ЗН да поиска намаляване на дарението и възстановяване на запазената си част, това право е преклудирано.

  Иска се въззивното решение да бъде допуснато до касационно обжалване за проверка на неговата допустимост. На следващо място сочи, че са налице предпоставките на чл. 280, ал.1, т.1 ГПК за допускане на касационно обжалване по следните въпроси: 1. Може ли съдът да приеме, че искът по чл. 30 ЗН може да се предявява от съсобственика по чл. 342-343 ГПК само в производството за съдебна делба, възникнала от наследяване, и може ли съдът да не се счита длъжен да обсъжда неговата допустимост и основателност съобразно нормите за делбата в ГПК и при делба, възникнала на други правни основания. 2. Може ли съдът да не посочи в решаващите си мотиви как страните е следвало да реализират субективното си право на делба, за да могат да се разпореждат със своята индивидуална собственост, и когато съсобствеността е възникнала на други правни основания, извън открито наследство, кои са приложимите правни норми в този случай, тъй като страните могат, според съда, да упражняват правата си по чл. 342-343 ГПК и решението има сила на пресъдено нещо за тези преюдициални искания само при делбата на наследство. 3. Може ли съдът да не изложи мотиви по главния въпрос-защо приема, че накърнената запазена част на съделителя от дарение, надхвърлящо разпологаемата част на дарителя, може да се атакува само след неговата смърт и никога- докато е жив, с отделен иск преди делбата или в хода на делбата, като обуславящ делбеното дело. 4. Може ли съдът да изключи действието на нормите на чл. 342-343 ГПК и на чл. 297, 298, 299, ал.1 и 2 ГПК и на чл. 30 ЗН, когато правопораждащият факт на делбата не е открито наследство, тъй като наследодател няма- той е жив, но е дарил на една от дъщерите си имот, включен в съсобствеността на делбата, в която участва като съделител и другата дъщеря на дарителя. Може ли съдът да не посочи коя правна норма прегражда правото на втората дъщеря да възрази срещу размера на дареното на сестра си на основание чл. 30 ЗН в срока по чл. 342-343 ГПК и защо, при нейното мълчание, не се прилагат нормите за непререшаемост на дяловете при завършване на решението по допускане на делбата. Може ли съдът да не изложи мотиви коя правна норма ограничава правата на втората дъщеря срещу размера на дарението, защото бащата дарител е жив и може ли тя да предяви този иск и преди делбата, докато бащата е жив, и коя норма ограничава тези права. Позовава се и на основанието по чл. 280, ал.2, изр. трето ГПК- очевидна неправилност.

  Ответницата по касация В. Т. А. не е подала отговор на касационната жалба.

  Върховният касационен съд,

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари