Определение №60305/14.07.2021 по дело №1103/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60305

  гр. София,14.07.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и първи април, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ

  ЧЛЕНОВЕ: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

  РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

  като изслуша докладваното от съдията Първанова гр. дело № 1103/2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Г. Л. Х. и М. Г. Х., [населено място], чрез процесуалния представител адвокат Е. П. Я., срещу въззивно решение № 2946/02.11.2020 г. по гр. д. № 1077/2020 г. по описа на Окръжен съд – Благоевград. Поддържат се оплаквания, че решението е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост – основания за касационно обжалване по чл. 281, т. 3 ГПК.

  В приложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК се твърди, че решението е очевидно неправилно, както и че са налице основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК. Поставят се въпросите: 1.Към кой момент е настъпил ефектът на промяната в собствеността на придаваемите части към урегулиран поземлен имот при действието на ЗТСУ (отм.) /противоречие с ТР № 3/15.07.1993 г. по гр. д. № 2/1993 г., ОСГК на ВС/; 2. Допустимо ли е въззивният съд да приложи императивни материалноправни норми, за нарушението на които няма оплакване във въззивната жалба /противоречие с ТР № 1/09.12.2013 г. по гр. д. № 1/2013 г., ОСГТК на ВКС/; 3. Следва ли въззивната инстанция да направи собствена преценка на доказателствата и да обсъди всички направени във въззивната жалба оплаквания /противоречие с решение № 146/13.06.2018 г. по гр. д. № 278/2018 г. на ВКС, IV г.о., решение № 113/17.10.2019 г. по т. д. № 2820/2017 г. на ВКС, II т.о.; 4. Проявено ли е отчуждителното действие на регулационния план за придаващите се към парцел *, по плана на [населено място] от 1967 г. по отношение на 40,00 кв. м. от имот пл. № * в кв. 121 по плана от 1967 г., които се владеят от ответниците към настоящия момент и са отразени като част от парцел *, имот пл. № * в кв. 121 по плана от 1967 г. на [населено място] и по които минава оградата между двата имота /противоречие с ТР № 3/15.07.1993 г. по гр. д. № 2/1993 г., ОСГК на ВС/; 5.Представлява ли липсата на искания по реда на чл. 266 ГПК основание съдът да мотивира неоснователността на предявения иск в решението си /противоречие с определение № 383/22.05.2018 г. по гр. д. № 3648/2017 г. на ВКС, III г.о. и решение № 314/07.03.2017 г. по гр. д. № 2499/2016 г. на ВКС, IV г.о./; 6. Представянето на нечетливи копия с отговора на исковата молба представлява ли нередовно процесуално действие и следва ли срокът за вземане на становище и оспорване на представените доказателства да се счете за преклудиран за някои от доказателствата, преди да се даде възможност на ищеца да се запознае с всички представени от ответника писмени доказателства.

  Ответниците по касационната жалба И. Д. Б. и Т. А. Б. са подали писмен отговор в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК, в който твърдят, че не са налице предпоставките за допускане на касационно обжалване, като оспорват жалбата и по същество.

  Касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК срещу подлежащ на обжалване акт на въззивния съд и отговаря на изискванията на чл. 284 ГПК, поради което е процесуално допустима.

  При проверка допустимостта на касационното производство, ВКС, ІІ г. о., констатира следното:

  С обжалваното решение е потвърдено решение № 2981/20.07.2020 г. по гр. д. № 1159/2018 г. на Районен съд - Разлог, с което е отхвърлен предявеният от Г. Л. Х. и М. Г. Х. иск с правно основание чл. 54, ал. 2 ЗКИР за признаване

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари