Определение №60304/08.07.2021 по дело №884/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60304

  София 08.07.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОНКА ДЕЧЕВА

  ВАНЯ АТАНАСОВА

  разгледа докладваното от съдията Д. Ценева гр.д. № 884/2021 г. по описа на ВКС, І г.о. и за да се произнесе, взе предвид :

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба, подадена от „Олимп ЮВ” ЕООД със седалище и адрес на управление [населено място], срещу въззивно решение № 12411 от 30.11.2010 г. по в.гр.д. № 816/2020 г. на Софийски апелативен съд. В жалбата са изложени оплаквания за неправилност на въззивното решение поради нарушение на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост. Жалбоподателят поддържа, че ищците не притежават материалноправна легитимация по предявенишя отрицателен установителен иск, поради това, че договорът за учредяване на право на строеж, от който те черпят права, не е породил целения вещнопрехвърлителен ефект, тъй като те вече са се разпоредили с това право на строеж в полза на друго дружество -” Еврогеостандарт” Е. Ограниченото вещно право на строеж е станало част от патримониума на това дружество и е било предмет на принудително изпълнение по изпълнителното дело.

  Иска се въззивното решение да бъде допуснато до касационно обжалване на основание чл. 280, ал.1, т.1 ГПК като постановено в противоречие с практиката на ВКС по процесуалния въпрос за задължението на въззивния съд да обсъди всички допустими доказателства, представени пред него, в тяхната взаимна връзка и зависимост, както и по въпросите :1/ Важи ли при прехвърляне на вещни права чрез публична продан в изпълнителното производство правилото, че никой не може да прехвърля права, които няма, и че правата се придобиват на деривативно основание; 2/ Обезпечителната и изпълнителната възбрана произвеждат ли предвиденото в закона действие, когато обект на принудително изпълнение е вещно право върху недвижим имот.

  Жалбоподателят се позовава и на основанието по чл. 280, ал.2, изр. трето ГПК- очевидна неправилност.

  Ответниците по касационната жалба С. Д. С. и Г. Х. С. изразяват становище, че не са налице сочените от жалбоподателя основания за допускане на касационно обжалване.

  Ответникът по касация „ Х.” Е. със седалище и адрес на управление [населено място], не е взел становище по касационната жалба.

  Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:

  С обжалваното въззивно решение е обезсилено решението на Софийски градски съд, постановено на 16.08.2019 г. по гр.д. № 9820/2016 г. в частта, с която е отхвърлен предявеният от С. Д. С. и Г. Х. С. против „Х.” Е. иск с правно основание чл. 87, ал.3 ЗЗД за разваляне на договор за учредяване на право на строеж срещу задължение за построяване, сключен на 26.11.2007 г. с нотариален акт № 83/2007 г. на нотариус А. Ш., и в тази част е прекратено производството по делото. Със същото въззивно решение е отменено решението на Софийски градски съд от 16.08.2019 г. по гр.д. № 9820/2016 г. в частта, с която е отхвърлен предявеният от С. Д. С. и Г. Х. С. против „Х.” Е. отрицателен установителен иск по чл. 124, ал.1 ГПК във връзка с чл. 67, ал.1 ЗС, и в тази част е постановено друго по същество на спора, с което е признато за установено по отношение на С. С. и Г. С., че „Х.” Е. не е носител на правото на строеж, учредено му с нотариален акт № 83 от 26.11.2007 г. на нотариус А. Ш., поради погасяване на правото на строеж по давност на основание чл. 67 ЗС. Потвърдено е решението на първоинстанционния съд в останалата му част, с която са били отхвърлени предявените от С. Г. С. и Г. Х. С. против „Х.” Е. искове с правно основание чл. 92, ал.1 ЗЗД за сумата 2 000 евро, представляваща неустойка за забава за изграждане на жилищната сграда, и иск по чл. 82 във вр. с чл. 79, ал.1

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари