Определение №60304/14.07.2021 по дело №1098/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60304

  гр. София,14.07.2021 г.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и първи април, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ

  ЧЛЕНОВЕ: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

  РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

  като изслуша докладваното от съдията Първанова гр. дело № 1098/2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Н. Т. П., чрез процесуалния представител адвокат М. Г., срещу въззивно решение № 258/09.11.2020 г. по гр. д. № 710/2020 г. по описа на Окръжен съд – Хасково, поправено с решение № 268/30.12.2020 г., с която е допусната делба на трактор К. 1500 WD и багер JCB 8015-1,5t. Поддържат се оплаквания, че решението е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост – основания за касационно обжалване по чл. 281, т. 3 ГПК.

  В приложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК са изложени твърдения за наличие на основанието по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по въпроса: Условие ли е за приложението на чл. 22, ал. 2 СК, съпругът, претендиращ, че вещите са лично имущество, да упражнява дейността по занятие извън работно време по трудово правоотношение и/или получените от тази дейност доходи да са лични, а не с тях да се задоволяват нуждите на семейството.

  Твърди, че въззивното решение противоречи на практиката на ВКС, а именно : т. 5 от ППВС № 5/1972 г.; решение № 37/18.02.2013 г. по гр. д. № 463/2012 г., ВКС, I г.о.; решение № 203/04.04.2000 г. по гр. д. № 680/1999 г., ВКС, I г.о.; решение № 201/27.06.2011 г. по гр. д. № 1282/2010 г., ВКС, II г.о.

  Ответницата по касационната жалба – П. Д. П. е подала писмен отговор в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК, в който твърди, че не са налице предпоставките за допускане на касационно обжалване, като оспорва жалбата и по същество.

  Касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК срещу подлежащ на обжалване акт на въззивния съд и отговаря на изискванията на чл. 284 ГПК, поради което е процесуално допустима.

  При проверка допустимостта на касационното производство, ВКС, ІІ г. о., констатира следното:

  С решение № 164/18.06.2020 г. по гр. д. № 102/2018 г. на Районен съд - Димитровград, е допуснато извършването на делба между П. Д. П. и Н. Т. П. на подробно изброени в него недвижими и движими имоти при квоти от 1/2 ид. ч. за П. Д. П. и 1/2 ид. ч. за Н. Т. П.. Последният е подал въззивна жалба срещу първоинстанционното решение, като е поискал същото да бъде отменено, а искът да бъде отхвърлен в частта, в която са допуснати до делба трактор „К. 1500“ WD и багер „JCB“ 8015-1,5 t, тъй като съгласно чл. 22 СК същите са изключени от обхвата на съпружеската имуществена общност.

  С въззивно решение № 258/09.11.2020 г., постановено по в. гр. д. № 710/2020 г. по описа на Окръжен съд – Хасково, поправено с решение № 268/30.12.2020 г. по същото дело, е прието, че първоинстанционното решение е правилно, поради което същото следва да бъде потвърдено в обжалваната част.

  Въззивният съд е приел за установено, че процесните движими вещи са били закупени от ответника по време на брака му с П. П.. По делото не е доказано същите да са използвани в дейността по извършване на сондажи, в която ответникът е оказвал помощ на своя тъст. По време на брака Н. П. бил трудово ангажиран при различни работодатели, заемайки длъжности, които не са свързани с извършването на сондажни дейности. Дори и последният да е осъществявал такива в извънработно време, използвайки процесните вещи и помагайки на своя тъст, не е доказано реализирането на изцяло лични доходи. Следователно вещите принадлежат

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари