Определение №60303/08.07.2021 по дело №891/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60303

  гр. София, 08.07.2021 г.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание на четиринадесети април, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ

  ЧЛЕНОВЕ: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

  РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

  като изслуша докладваното от съдията Първанова гр. дело № 891/2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на В. В. Х., [населено място], чрез процесуалния представител адвокат Ю. С., срещу въззивно решение № 261217/16.11.2020 г., постановено по в. гр. д. №13889/2019 г. по описа на Софийския градски съд. Поддържат се оплаквания, че решението е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост – основания за касационно обжалване по чл. 281, т. 3 ГПК.

  В приложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК са изложени твърдения за очевидна неправилност на решението, както и за наличие на основанията по чл. 280, ал. 1, т. 1, т.2 и т.3 ГПК. Поставят се въпросите: 1.При смърт на купувач в процедура по закупуване на имот за задоволяване на семейни нужди по реда на НДИ/отм./, настъпила след издаване заповедта по чл.120 НДИ/отм./, наследява ли се потестативното право да се иска по реда на чл.19, ал.3 ЗЗД обявяването на същата заповед за окончателна; 2. Наследява ли се това потестативно право от наследник по закон от първи ред, който не е бил включен като част от семейството в процедурата по закупуване на имота. Сочи се, че по тези въпроси липсва категорична и задължителна съдебна практика, а те касаят многобройни имотни казуси.

  Ответникът по касационната жалба А. С. Х.,гр.С., в писмен отговор по чл. 287, ал. 1 ГПК сочи, че не са налице основания за допускане касационно обжалване на решението.

  Касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК срещу подлежащ на обжалване акт на въззивния съд и отговаря на изискванията на чл. 284 ГПК, поради което е процесуално допустима.

  При проверка допустимостта на касационното производство, ВКС, ІІ г. о., констатира следното:

  С обжалваното решение е потвърдено решение № 192475/2019 г. по гр. д. № 17713/2018 г. на Софийски районен съд, с което е признато за установено по отношение на В. Х., че Я. Х. е собственик на апартамент №20, находящ се в [населено място] /подробно описан/.

  Въззивният съд е приел за установено, че по гр. д. №8292/2009 г. на СРС е постановено решение № 82-321/15.12.2010 г., влязло в сила на 15.12.2010 г., с което е обявена смъртта на В. В. Х. за настъпила на 30.09.1990 г., от която дата е последното известие за него. Към този момент той е бил в граждански брак с ищцата Я. Х., сключен на 21.08.1977 г., като за свои наследници е оставил преживялата съпруга, роденото от брака с нея дете Е. Х., както и сина си от предходен брак – ответникът В. Х.. Според чл. 17 ЗЛС правните последици на обявяване на смърт по съдебен ред, въз основа на влязло в сила съдебно решение, са приравнени на тези, произтичащи от действителната смърт. Решението, с което се обявява смъртта на безвестно отсъстващия, се ползва с обвързваща съда доказателствена сила относно факта на смъртта и въз основа на него се съставя акт за гражданско състояние. Настъпването на смъртта поражда редица материалноправни последици, включително прекратяване на съществуващия между съпрузите брак /чл. 44, т. 1 СК/ и откриване на наследството /чл. 1 ЗН/. Починалото лице губи и своята правоспособност, възприемана като възможността то да бъде носител на права и задължения. Следователно към датата на призната със съдебното решение смърт 30.09.1990 г. е прекратен бракът на В.Х. с ищцата и е открито наследството му. На 11.12.1990 г. между председателя на ИК на ОбНС като продавач и Я. Х. като купувач е сключен договор за покупко-продажба на процесния

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари