Определение №60302/02.08.2021 по дело №794/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №.. 60302

  София, 02.08.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на двадесет и трети юни две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

  ГАЛИНА ИВАНОВА

  като изслуша докладваното от съдия Галина Иванова ч.т.д. № 794 по описа за 2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 2 от ГПК.

  „Дженерали застраховане“ АД обжалва решение № 1088 от 22.1.2021 г. по гр.д. 1247/20 г., по описа на Апелативен съд - София, Гражданска колегия, 8 състав, в частта, с която съдът е потвърдил определението на първоинстанционния Софийски градски съд за оставяне без уважение искането за изменение на решението в частта за разноските досежно присъждане на адвокатско възнаграждение на основание чл. 38, ал. ал. 2, вр. 1, т. 2 от ЗАдв, дължимо за първоинстанционното производство, с включен ДДС.

  Излага подробни съображения, че адвокатът е данъчно задължено лице при сключване на облагаеми сделки по ЗДДС, поради което бил юридически платец на този данък от бюджета на НАП. Счита за безспорно и ноторно известно, е че решенията на СЕС са задължителни, на основание чл. 267 от 0ДФЕС. В решение на СЕС от 23.11.2017 г. по съединени дела С-427/16 и С-428/16 г., било прието, че Директива 2006/112 следвало да се тълкува в смисъл, че не допуска национална правна уредба, като разглежданата в главното производство, по силата, на която ДДС се счита за неразделна част от възнагражденията за регистрираните адвокати и в резултат, на която тези възнаграждения подлежат на двойно облагане с ДДС. Поради това и не можело да има двойно облагане с ДДС. До двойно данъчно облагане се стигало при присъждане на адвокатско възнаграждение съгласно § 2 а от ДР на Наредба № 1 и допълнително 20 % ДДС върху него за регистрираните адвокати, тъй като данъкът веднъж се присъждал в тежест на ответната страна, загубила изцяло или частично делото, която била длъжна да плати налога. Втори път, адвокатите го получавали от държавата стигало се до положение регистрираните адвокати да получават ДДС два пъти, веднъж от осъдената страна и втори път от държавата. Подробно обяснява механизма на начисляване на ДДС. Изтъква, че сам по себе си фактът, че адвокатът/адвокатското дружество е регистрирано по ДДС, не означава, че във всяка една хипотеза на него се дължи ДДС. Без доказателства за осъществен фактически състав по начисляване на ДДС, такова не се дължало. Моли да се отмени и да се съобрази присъждането на разноски за адвокатско възнаграждение, без начисляване на ДДС.

  В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 от ГПК касаторът твърди, че произнасянето на САС за присъждане на ДДС върху адвокатско възнаграждение е въпрос, разрешен от въззивния съд. Касаторът твърди, че въззивният съд е приел, че адвокатът бил данъчно задължено лице при сключване на облагаеми сделки по ЗДДС, поради което е бил юридически платец на този данък в бюджета на НАП, респ. нямало двойно данъчно облагане. Счита, че не е спазен редът на чл. 86 ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС за начисляване на ДДС върху дължимото възнаграждение. Това разрешение, дадено от въззивния съд било в противоречие с практиката на СЕС, изразена в решение по съединени дела С- 427/16 и С-428/16 г. на СЕС, основание за допускане касационно обжалване, съгласно чл. 280, ал. 1, т. 2 от ГПК.

  Ответникът адвокат П. К., представител на К. А. А., действащ лично и със съгласието на своята майка и законен представите Р. П., оспорва частната жалба. Излага съображения, че липсва основание за допускане касационно обжалване. Решението в обжалваната част било в съответствие с практиката на ВКС и нищо не налагало отмяната му . Излага подробни съображения. Моли да не се допуска касационно обжалване.

  Върховният касационен съд, състав на Второ търговско отделение, за да се произнесе взе предвид следното:

  Съобщение с препис от

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари