Определение №60301/06.07.2021 по дело №974/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Допустимо ли е от чл. 24, ал. 1 СК и при даденото тълкуване в т.6 на ППВС № 5/1972г., разпореждане по време на брака с имущество, придобито в СИО, извършено от двамата съпрузи в полза на единия от тях, регистриран като едноличен търговец; какво е значението в тази връзка на предвидената в чл. 27 ЗДДФЛ възможност съпругът нетърговец да даде писмено съгласие с нотариална заверка на подписа за включване на движими и недвижими вещи, придобити в СИО, в имуществото на едноличния търговец, регистриран от другия съпруг?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесети април през две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Маринова

ЧЛЕНОВЕ:
Веселка Марева, Емилия Донкова

като изслуша докладваното от съдия Веселка Марева гр.д. № 974 по описа за 2021 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 288 ГПК.

История на спора

Обжалвано е решение № 558 от 18.11.2020г. по гр.д. № 700/2020г. на Плевенски окръжен съд, с което след частична отмяна и частично потвърждаване на решение № 338 от 05.03.2020г. по гр.д. № 6143/2019г. на Плевенски районен съд, като краен резултат е постановено следното:

- отхвърлени са исковете на на Е. Л. П. против М. Й. Н., лично и в качеството му на ЕТ Боян-Милко Нечев” и против „Боян 82” ООД за нищожност на шест договора за покупко-продажба на земеделски земи, сключени в периода 14.11.2013г. - 05.12.2013г. поради противоречие със закона / на две отделни основания/, поради заобикаляне на закона и поради привидност;

- отхвърлен е иска за делба на недвижимите имоти, предмет на тези договори за продажба, а именно 242 бр. земеделски имота в землището на [населено място] и [населено място] между Е. Л. П. и М. Й. Н.

Решението се обжалва от ищцата Е. Л. П. Поддържа се в жалбата, подадена чрез пълномощника адв.С., че решението е неправилно, незаконосъобразно и необосновано.За обосноваване достъпа до касационно обжалване са формулирани 12 правни въпроса, спрямо които се поддържат допълнителните основания по чл. 280, ал.1 ГПК, т.1 и 3.

Писмен отговор е представен от ответниците М. Й. Н. - лично и като ЕТ „Боян-Милко Нечев” и от „Боян 82” ООД чрез пълномощника им адв. Й.. Поддържа се, че не са налице сочените основания за допускане на касационно обжалване. Претендират се разноски.

Мотиви

Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение счита, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК срещу подлежащ на обжалване съдебен акт и е допустима.

Производството е по искове по чл.26 ЗЗД за нищожност на шест договора за покупко-продажба на недвижими имоти със земеделски характер, общо 244 на брой, сключени в периода от 14.11.2013г. до 05.12.2013г. между ищцата, съпруга й М.Н. като продавачи и ЕТ „Боян-Милко Нечев”, като купувач. Поддържаните основания за нищожност са четири: 1/противоречие със закона - чл.8, ал.1 ЗЗД и чл.183 ЗЗД, тъй като едноличният търговец не е самостоятелен правен субект, което означава, че М. Н. е договарял сам със себе си, а договорът по определение е съглашение на две или повече лица; 2/ противоречие със закона - чл. 24,ал.1 СК, тъй като съпружеската имуществена общност е бездялова и докато трае общността единия съпруг не може да прехвърля на другия, респ. на регистрирания от него едноличен търговец, правото на собственост върху своя дял; 3/ заобикаляне на закона, доколкото с договорите е постигнато прекратяване на съпружеската имуществена общност върху имотите не по реда на чл. 27 СК; 4/ привидност, поради това, че реални парични престации за плащане не са извършени, а купувачът едноличен търговец е наредил паричните суми по личната сметка на М. Н.. Предявен е и иск за делба на тези 244 бр. земеделски имоти, предмет на договорите за продажба между ищцата и ответника М. Н.. Производството по иска за делба е прекратено по отношение на двата имота, описани в нотариален

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари