Определение №60301/18.08.2021 по дело №2802/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  5

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60301

  гр. София, 18.08.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на шести август, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  Председател: EМИЛ ТОМОВ

  Членове: ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

  ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

  като разгледа докладваното от съдия Николаева ч. гр. дело № 2802 по описа за 2021г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 274, ал.3, т. 2 ГПК.

  Образувано е по частна касационна жалба на Държавна психиатрична болница „Д-р Георги Кисьов” срещу определение № 31 от 07.05.2021г. по в.ч.гр.дело № 230/2021г. на Пловдивски апелативен съд, с което е потвърдено определение № 260304 от 09.03.2021г. по гр.д. № 3150/2020г. на Старозагорския окръжен съд, с което е оставено без уважение искането на настоящия жалбоподател за изменение на постановеното по делото определение № 260197/10.02.2021г. за прекратяване на исковото производство, в частта за разноските.

  Жалбоподателят поддържа, че атакуваният съдебен акт е неправилен поради нарушение на съдопроизводствените правила при обсъждане и кредитиране на доказателствата за заплатеното адвокатско възнаграждение, довели и до необоснованост, като моли за отмяната му и за присъждане на адвокатски хонорар за първоинстанционното производство в размер на 9 530 лв., в хипотезата на чл. 78, ал. 4 ГПК. В изложението на основанията за допускане на касационно обжалване релевира основанията по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК - противоречие с т.1 ТР № 6 по тълк. д. № 6/2012г. на ОСГТК на ВКС по следните два въпроса: 1. „Представлява ли доказателство за реално извършено плащане на адвокатско възнаграждение съвпадението по стойност между договорената сума в договора за правна помощ и сумата получена в банковата сметка на пълномощника?“ и 2. „Допустимо ли е да се доказва наличието на плащане на адвокатско възнаграждение чрез представяне нa електронно извлечение от банковата сметка на адвоката и в такъв случай следва ли да се представят допълнителни доказателства за извършено плащане?“. Позовава се бланкетно и на чл.280, ал. 2, пред. 3 ГПК - очевидна неправилност.

  Ответниците по частната жалба - Н. М. Г. и М. С. Г., с подадения в срок писмен отговор, оспорват нейната основателност, а в случай, че бъде счетена за основателна, възразяват срещу размера на адвокатското възнаграждение като прекомерно.

  Жалбата е допустима - подадена е в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК, от легитимирана страна и срещу въззивен съдебен акт, подлежащ на касационно обжалване съгласно чл. 248, ал. 3 ГПК с оглед предмета си, касаещ спор за разноски в граждански исков процес, решението по който подлежи на касационно обжалване заради цената на предявения иск, която е над 5 000 лв.

  Настоящият съдебен състав на Върховния касационен съд, Трето гражданско отделение, намира, че не са налице основанията на чл. 280, ал. 1 и ал. 2 ГПК за допускане на касационно обжалване, по следните съображенията:

  Производството по гр.д. № 3150/2020г. по описа на Старозагорския окръжен съд е образувано по искове на Н. М. Г. и М. С. Г. срещу Държавна психиатрична болница „Д-р Георги Кисьов” за осъждане на ответника да заплати на всеки един от ищците сумата 200 000 лв. - обезщетение за неимуществени вреди, причинени от смъртта на сина им М. Н., починал на 04.10.2019г., лекуван при ответника заради параноидна шизофрения. С определение № 260197 от 10.02.2021г., Старозагорският окръжен съд е прекратил гр.дело №3150/2020г. поради неотстранени в продължавания веднъж срок нередовности на исковата молба, като е оставил без уважение искането на ответника за присъждане на разноски за първоинстанционното производство поради непредставяне на доказателства за извършването им. С молба от 17.02.2021г. ответникът е поискал изменение на определението за прекратяване на делото, в частта за разноските, като е приложил доказателства за разхода - разпечатки от банковата сметка на адвоката, представляващ лечебното заведение. С определение № 260304 от 09.03.2021г. по гр.д.№3150/2020г., Старозагорският окръжен съд е оставил молбата по чл. 248, ал. 1 ГПК без уважение като неоснователна.

  За да потвърди отказа на окръжния съд за изменение

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари