Определение №60301/07.07.2021 по дело №1065/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60301

  София, 07.07.2021 г.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, I-во отделение, в закрито заседание осми април две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател:Маргарита Соколова

  Членове:Светлана Калинова

  Гълъбина Генчева

  като изслуша докладваното от съдията Соколова гр. д. № 1065/2021 г., и за да се произнесе, взе предвид:

  Производството е по чл. 288 вр. чл. 280 ГПК.

  С решение № 260040/18.12.2020 г. по в. гр. д. № 253/2020 г. Търговищкият окръжен съд отменил решение № 260008/21.08.2020 г. по гр. д. № 139/2019 г. на Районния съд - О. в частта, с която е отхвърлен положителен установителен иск за собственост и признал за установено по отношение на Д. Д. А., че М. К. М. и И. Х. М. са собственици на недвижим имот с площ от около 700 кв. м. - част от УПИ ........ от кв. ...по плана на [населено място], целият с площ от 1 040 кв. м., при граници: улица, УПИ ........, ПИ № ..., ПИ № ..., ПИ № ..и УПИ ........., защрихована в червено на скицата на л. 56 от първоинстанционното дело - неразделна част от решението.

  Касационна жалба срещу въззивното решение с оплаквания, че същото е недопустимо и неправилно - основания за касационно обжалване по чл. 281, т.т. 2 и 3 ГПК, е подал ответникът по иска Д. Д. А..

  От ответниците по касация - ищци по делото, е получен писмен отговор със становище да не се допуска касационно обжалване.

  Касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК, от надлежна страна, насочена е срещу въззивно решение, което попада в обхвата на касационното обжалване и отговаря на изискванията на чл. 284 ГПК, поради което е допустима.

  При произнасяне по допускане на касационното обжалване Върховният касационен съд на РБ, състав на І-во г. о., намира следното:

  Ищците - съпрузите М. и И. М., твърдят, че са собственици на незастроено дворно място, съставляващо УПИ ... от кв....по плана от 1948 г. на [населено място], въз основа на покупко-продажба в устна форма и давностно владение, а след изменение по реда на чл. 214 ГПК на искането претендират за собственост на част от имота с площ от 700 кв. м. съобразно заключението на вещото лице. Твърдят, че владеят спорната площ от 1974 г., когато закупили имота от изселващия се /в Република Турция/ Х. Ю. Е..

  Ответникът, който е оспорил иска, се легитимира за собственик на урегулирания поземлен имот с договор за покупко-продажба, сключен с н. а. № .../27.07.2018 г. Праводател по този договор е Ш. А. Б., закупила имота с н. а. № ..../22.07.2015 г. от С. А. М. - приобретател по договор за покупко-продажба, сключен с н. а. № ..../10.04.2008 г., с продавачи М. М. М. и Е. Я. М.. Последните са признати за собственици с н. а. № .../10.04.2008 г. на основание давностно владение на УПИ ....от кв. ... с площ 1 000 кв. м.

  По делото е установено, че дворищнорегулационният план на [населено място] е от 1948 г. и в частта относно спорния имот не е претърпял промени.

  В разписния лист към плана имотът първоначално е записан на името на Х. Ю. Е..

  Въззивният съд се позовал на показанията на свидетелите В. А., която е установила факта на владение от 1978 до 1990 г., когато като дете помагала на ищците да копаят и да вадят картофи и лук, а така също има впечатления за събиране на сено от мястото някъде преди 3-4 години. Тя твърди, че нейният баща е помогнал на ищците с финансови средства за закупуване на имота от изселващото се лице на име Х.. Съдът посочил, че в подкрепа на показанията на св. А. са показанията на св. Д. К. - син на ищците, който, макар и заинтересован от изхода на спора, има непосредствени

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари