Разпореждане №60300/17.12.2021 по дело №

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60300

  гр. София, 17.12.2021 г.

  МАРИЯ ИВАНОВА – председател на Трето гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 608830 от 15.12.2021 г., констатира следното:

  Касационното производство е по чл. 59 ЗЗД - II поток

  Касационна жалба вх. № 3215 от 30.09.2021 г. срещу решение № 66 от 09.08.2021 г., постановено по в. гр. д. № 256/2021 г. на Апелативен съд Варна, отговаря частично на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:

  1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК- препис от обжалваното решение е връчен на 31.08.2021 г.;

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;

  3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;

  4/ приложено е изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;

  5/ приложено е пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК – към касационната жалба и л. 49 от І-инст. дело;

  6/ внесена е държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, вр. чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК;

  7/ осъществена е процедурата по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи – постъпил отговор /по ел. поща/ вх. № 4741 от 02.12.2021 г. – в срок /препис от касационната жалба е връчен на 05.11.2021 г./; адв. пълномощно – л. 11 от І-инст. дело. Отговорът е подписан с електронен подпис, като е приложена и разпечатка на сертификата на подалия отговора адвокат /валидност до 03.11.2023 г./. Налага се извършването на проверка от администриращия жалбата съд, в чиято електронна система е постъпил електронният документ.

  Предвид изложеното, постъпилата касационна жалба е нередовна, не отговаря на изискванията на чл. 284 ГПК и следва да бъде върната на администриращия съд, за привеждане в съответствие с изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 и сл. ГПК:

  - за извършване на служебна проверка на ел. изявление и ел. подпис в отговора на касационната жалба, от съответния служител на администриращия съд, удостоверена в протокол.

  - в случай, че отговорът на касационната жалба не е подписан с квалифициран електронен подпис или положеният КЕП не е валиден или не принадлежи на подателя, на процесуалния представител на страната следва да бъде указано да представи саморъчно подписани документи.

  По изложените съображения, председателят на Трето отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписка вх. № 608830 ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари