Определение №60300/28.07.2021 по дело №1349/2019


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60300

  гр. София, 28.07.2021 година

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на тринадесети юли през две хиляди двадесет и първа година в състав :

  ПРЕДСЕДАТЕЛ : КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

  ЧЛЕНОВЕ : БОНКА ЙОНКОВА

  ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

  изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова ч. т. д. № 1349/2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

  Производството е по чл.274, ал.3 ГПК.

  Образувано е по частна касационна жалба на Ангел Николов Донов и Кристи Христова Маринова в качеството им на синдици на „Корпоративна търговска банка“ АД /“КТБ“ АД/ (н.) срещу определение № 440 от 15.04.2019 г., постановено по ч. гр. д. № 210/2019 г. на Софийски окръжен съд. С посоченото определение е потвърдено определение № 1 от 08.02.2019 г., постановено от съдия по вписванията при Районен съд - Пирдоп по преписка вх. №131/08.02.2019 г. на Служба по вписванията - [населено място], с което е отказано вписване в имотния регистър на особен залог върху търговското предприятие на „Елит Петрол” АД в полза на КТБ АД (н.), в което предприятие е включено право на собственост върху недвижим имот, намиращ се в района на действие на Служба по вписванията - [населено място].

  В частната касационна жалба се прави искане за отмяна на обжалваното определение като неправилно и за връщане на преписката на Служба по вписванията - [населено място] със задължителни указания за вписване на особения залог. Оспорва се законосъобразността на извода на въззивния съд, че в конкретния случай се касае за първоначално вписване. Излагат се аргументи, че характерът и естеството на правните последици на разпоредбата на § 5 ПЗР на ЗИДЗБН /ДВ бр.22/13.03.2018 г./ определят вписванията, които следва да се извършат при нейното приложение, като вид вписване, целящо привеждане на фактическото положение в съответствие с установеното от закона. Поддържа се становище, че за извършване на вписването не е необходима декларацията по чл. 264 ДОПК, тъй като такава декларация се изисква единствено в случаите на първоначално вписване или подновяване, но не и когато учреденото обезпечение е валидно в резултат на прогласена нищожност на заличаването му по силата на § 5 ПЗР на ЗИДЗБН. Навежда се оплакване за незаконосъобразност на извода на въззивния съд, че не са спазени изискванията за индивидуализация на акта, като се поддържа, че чл.77, ал.1 ЗКИР не обвързва редовността на молбата за вписване с изискване за индивидуализация на акта чрез представяне на удостоверение за актуалното състояние на дружеството, учредило обезпечение. В жалбата се поддържа, че със заявлението за вписване са представени копие от договора за учредяване на особен залог и Приложение №1 към него, от които е видно за кой имот се иска вписването, както и че установяването на факти и обстоятелства, които са публично известни, могат и следва да бъдат установени служебно посредством справка в ТРРЮЛНЦ.

  В изложение по чл. 284, ал.3, т.1 ГПК приложното поле на касационното обжалване е обосновано с основанието по чл. 280, ал.1, т.3 ГПК, заявено по отношение на следните въпроси :

  „1. „Какъв е видът на вписването на обстоятелствата с правно основание § 5 от ПЗР на ЗИДЗБН, обн. ДВ, бр.22 от 13.03.2018 г., както и с оглед на вида на вписването – какъв следва да бъде предметния обхват на проверката, извършвана от съдията по вписванията по чл.32а, ал.1 ПВ, когато пред същия е образувано охранително производство по искане на несъстоятелна банка с правно основание § 5 от ПЗР на ЗИДЗБН, обн. ДВ, бр.22 от 13.03.2018 г., във вр. с чл.22а от ПВ; В този случай приложим ли е чл.264 от ДОПК, който установява изискуемост на документи, относими към първоначално вписване на обстоятелства в имотен регистър по чл.22а ПВ;

  2. “Задължен ли е молителят, в случаите, в които се иска вписване или отбелязване на обстоятелства по реда на чл.22а от Правилника за вписванията, да индивидуализира удостоверението за актуално състояние, издадено от ТРРЮЛНЦ, като посочи изходящия номер на този

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари